• Dorota Białobrzeska-Łukaszuk
  Dorota Białobrzeska-Łukaszuk
  Prezes Zarządu Invicta Sp. z o.o.
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
  prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
  Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności
 • Bożena Maj
  Bożena Maj
  Kierownik Laboratoriów Medycznych INVICTA
 • dr hab. n. med. Joanna Liss
  dr hab. n. med. Joanna Liss
  Kierownik Laboratorium In Vitro
 • dr n. biol. Sebastian Pukszta
  dr n. biol. Sebastian Pukszta
  Z-ca Kierownika Laboratoriów Medycznych ds. Biologii Molekularnej INVICTA
 • dr Karolina Ochman
  dr Karolina Ochman
  Genetyk kliniczny
Dorota Białobrzeska-Łukaszuk
Prezes Zarządu Invicta Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Invicta Sp. z o.o.
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności
Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada specjalizacje w dziedzinach ginekologii i położnictwa, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Certyfikowany Senior Clinical Embryologist ESHRE.

Jako pionier w Polsce, wspólnie z zespołem ekspertów INVICTA, rozwija autorską metodologię diagnostyki preimplantacyjnej PGD umożliwiającą parom z obciążeniem genetycznym posiadanie zdrowego potomstwa. Szczególnie interesują go także zagadnienia związane z oceną rezerwy jajnikowej, pogłębioną diagnostyką niepłodności męskiej, diagnostyką genetyczną oraz kompleksowym leczeniem nawracających poronień.

Prowadzi liczne badania naukowe, w tym poświęcone zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w leczeniu niepłodności (INVICTA wprowadziła tę metodę do praktyki klinicznej jako pierwsza na świecie).

Pełni funkcję Członka Zarządu w Polskim Towarzystwie Medycyny Rozrodu (PTMR) oraz w Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (SPiN PTG). Jest członkiem polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Andrologiczne, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, European Society of Human Reproduction and Embryology, American Society for Reproductive Medicine).

Szef Rady Naukowej INVICTA i autor blisko 100 publikacji w zagranicznych i krajowych czasopismach naukowych.

Bożena Maj
Kierownik Laboratoriów Medycznych INVICTA
Kierownik Laboratoriów Medycznych INVICTA

Kierownik Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych INVICTA i członek Zespołu Naukowego INVICTA. Magister biologii, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalista analityki klinicznej i diagnosta laboratoryjny. Ukończyła studia podyplomowe  w zakresie Zarządzania i Przedsiębiorczości. Od blisko 17 lat pełni funkcje zarządcze w laboratoriach medycznych, aktywnie działając również na polu naukowym Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z kompleksową diagnostyką niepłodności partnerskiej, badaniami prenatalnymi, a także innowacyjną diagnostyką genetyczną.

dr hab. n. med. Joanna Liss
Kierownik Laboratorium In Vitro
Kierownik Laboratorium In Vitro
Kierownik Laboratoriów In Vitro i członek zespołu naukowego Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. Senior Clinical Embryologist ESHRE, diagnosta laboratoryjny.

Współautorka projektów naukowych poświęconych autorskiej diagnostyce preimplantacyjnej w kierunku chorób rzadkich oraz skuteczności procedur embriologicznych w leczeniu niepłodności.

Jako prekursorka w kraju wdrażała m.in. metody kriokonserwacji komórek jajowych oraz tkanki jajnikowej, procedury FAMSI i separację plemników.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Członek wielu polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych (Polskie Towarzystwo Genetyki Czlowieka, Polskie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych, European Society of Human Reproduction and Embryology, American Society for Reproductive Medicine, Preimplantation Genetic Diagnosis International Society).

dr n. biol. Sebastian Pukszta
Z-ca Kierownika Laboratoriów Medycznych ds. Biologii Molekularnej INVICTA
Z-ca Kierownika Laboratoriów Medycznych ds. Biologii Molekularnej INVICTA
Jako pionier w skali światowej, wraz ze swoim zespołem, wdraża innowacyjne metody diagnostyki preimplantacyjnej PGS/PGD z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji. Interesują go ponadto nowe metody diagnostyki laboratoryjnej, w tym w szczególności z zakresu biologii molekularnej, w tym przy zastosowaniu sekwencjonowania następnej generacji NGS. Pasjonat nowych rozwiązań i technologii w diagnostyce genetycznej.

Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Członek European Society of Human Reproduction and Embryology, The European Society of Human Genetics, a także Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

dr Karolina Ochman
Genetyk kliniczny
Genetyk kliniczny

Doktor nauk medycznych w dziedzinie genetyki, specjalista genetyki klinicznej z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym. Absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze poradnictwa genetycznego w niepłodności. W szczególności interesują ją zagadnienia związane z genetycznym podłożem niepłodności, poronieniami nawracającymi, a także zastosowaniem diagnostyki preimplantacyjnej PGD. Jest członkiem zespołu naukowego INVICTA – aktywnie uczestniczy w projektach badawczych związanych z genetyką kliniczną i rozwojem metod biologii molekularnej.