XVI Międzynarodowa Konferencja PGD w Walencji – przypomnienie

XVI Międzynarodowa Konferencja PGD w Walencji – przypomnienie

Już za niecałe dwa tygodnie, podczas XVI Międzynarodowej Konferencji PGD, organizowanej przez Towarzystwo  PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society), Laboratorium Genetyczne INVICTA zaprezentuje swoje najnowsze osiągnięcia z zakresu Diagnostyki Preimplantacyjnej PGD.

Kongres odbędzie się w dniach 26-29 marca 2017 roku w Walencji. Podczas wydarzenia eksperci z całego świata spotkają się, by omówić najnowsze trendy i doniesienia z zakresu diagnostyki genetycznej zarodków. Program konferencji koncentruje się na najważniejszych obszarach rozwoju PGD, w tym m.in. na ocenie ryzyka genetycznego u par starających się o potomstwo, zewnętrznych i wewnętrznych czynnikach przyczyniających się do powstawania aneuploidii, współczesnych możliwościach diagnostycznych czy wyzwaniach dot. badań PGD w przyszłości.

Wydarzenie odbędzie się w jednym z najbardziej charakterystycznych centrów biznesowych w Walencji – Valencia Conference Centre (VCC), które każdego roku przyciąga tysiące gości w ramach licznie organizowanych targów, konferencji, kongresów i innych wydarzeń – lokalnych i międzynarodowych. Budynek o powierzchni 16.000m2 stał się swoistą wizytówką miasta.

Oprócz sesji wykładowych ekspertów z całego świata, a także sesji plakatowej, podczas której zaprezentowane zostaną abstrakty z prowadzonych badań naukowych, kongresowi towarzyszyć będą również targi branżowe.

Wśród wystawców, swoją ofertę w zakresie innowacyjnych badań genetycznych promować będzie m.in. Laboratorium Genetyczne INVICTA, które jest liderem w zakresie diagnostyki PGD w Polsce.  Pod względem liczby diagnostyk PGD wykonywanych rocznie, zajmuje obecnie 6-te miejsce na świecie. W 2013 roku, jako pierwszy ośrodek na świecie, INVICTA wprowadziła do praktyki klinicznej badania zarodków oparte o sekwencjonowanie następnej generacji – najnowszą i najbardziej precyzyjną metodę analizy materiału genetycznego.

Jakość badań INVICTA potwierdzają międzynarodowe kontrole m.in. EMQN (European Molecular Genetics Quality Network), CF Network (Cystic Fibrosis European Network), INSTAND, QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics), CEQA (Cytogenetic European Quality Assessment) i Labquality.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).