Prof. Łukaszuk o roli biomarkerów i kompleksowej diagnostyki w ocenie płodności kobiet

Prof. Łukaszuk o roli biomarkerów i kompleksowej diagnostyki w ocenie płodności kobiet

Podczas jednej z największych konferencji dla specjalistów ginekologii i położnictwa – Ogólnopolskiego Kongresu „Nasza Ginekologia” w Warszawie – prof. Krzysztof Łukaszuk, Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA, omówił najnowsze trendy w ocenie płodności kobiet, w szczególności zaś rolę biomarkerów i kompleksowej diagnostyki niepłodności żeńskiej. Zarówno duża frekwencja podczas wykładu, jak i pytania zgłaszane po prezentacji są dowodem celnego zaadresowania potrzeb uczestników kongresu w tym obszarze.

Zaburzenia płodności występują u niemal co 5 pary starającej się o ciążę. W ponad połowie przypadków, trudności z poczęciem potomstwa związane są z nieprawidłowościami w funkcjonowaniu organizmu kobiety. Kompleksowa ocena żeńskiej płodności stanowi zatem istotne wyzwanie we współczesnej ginekologii.

Podczas wystąpienia prof. Łukaszuk omówił szeroko możliwość klinicznego wdrożenia parametru AMH, który znajduje coraz szersze zastosowanie w medycynie wspomaganego rozrodu – zarówno na etapie oceny rezerwy jajnikowej u kobiet, jak i w trakcie spersonalizowanej terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego.

Ekspert INVICTA szczególną uwagę poświęcił również znaczeniu diagnostyki genetycznej. Wśród najważniejszych wniosków z wykładu należy podkreślić przede wszystkim:

  • możliwość zastosowania badania poziomu AMH w predykcji szans prokreacyjnych oraz planowaniu terapii – w szczególności u kobiet z niską rezerwą jajnikową oraz w dojrzałym wieku (35+)
  • zalecenie wykonywania badania kariotypu u obojga partnerów starających się o potomstwo w celu oceny ew. ryzyka genetycznego
  • uwzględnienie badań mutacji genetycznych kojarzonych z wyższym ryzykiem występowania poronień nawracających u kobiet w diagnostyce poprzedzającej leczenie
  • wykorzystanie badań preimplantacyjnych w leczeniu metodą in vitro u kobiet po 35 roku życia oraz doświadczających nawracających poronień, jako elementu znacznie zwiększającego efektywność terapii i wskaźnik żywo urodzonych zdrowych dzieci.

Zobacz krótką fotorelację z konferencji:

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).