Polski lider badań genetycznych w medycynie rozrodu na targach ESHRE w Helsinkach

Polski lider badań genetycznych w medycynie rozrodu na targach ESHRE w Helsinkach

32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) za nami! Podczas trwającego od 3 do 6 lipca wydarzenia, eksperci z całego świata spotkali się w Helsinkach, by omówić najnowsze trendy z zakresu medycyny rozrodu. Wśród nich kolejny raz znaleźli się specjaliści z INVICTA.

W Finlandii mieliśmy okazję przedstawić efekty prowadzonych projektów naukowych i wnioski z wieloletnich doświadczeń klinicznych. Podczas jednej z sesji wykładowych, nt. możliwości wykorzystania oznaczeń AMH w spersonalizowanym leczeniu metodą zapłodnienia pozaustrojowego mówił Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk. Również podczas Sesji Polskiej Grupy Ekspertów IVF, dr Sebastian Pukszta z INVICTA wygłosił wykład nt. dotychczasowego i przyszłego rozwoju diagnostyki preimplantacyjnej.

Wśród 800 plakatów (abstraktów z badań) z całego świata prezentowanych podczas ESHRE aż 6 było dziełem zespołu naukowego INVICTA.

Na towarzyszących wydarzeniu targach branży medycznej i biotechnologicznej po raz trzeci swoja ofertę innowacyjnych badań genetycznych zaprezentowało Laboratorium Genetycznego INVICTA. Nasze stoisko odwiedziło wielu gości z całego świata. Największe zainteresowanie budziła diagnostyka preimplantacyjna z wykorzystaniem sekwencjonowania DNA następnej generacji (NGS).

Poniżej krótka fotorelacja, prezentująca nasz udział w tegorocznym kongresie ESHRE.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).