PGS-NGS 360°™ – Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku aneuploidii

PGS-NGS 360°™ – Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku aneuploidii

PGS-NGS 360°™ (diagnostyka preimplantacyjna oparta o platformę sekwencjonowania następnej generacji) wykorzystuje najnowocześniejsze techniki sekwencjonowania genomu ludzkiego (bezpośredniego odczytu informacji genetycznej) do badania zarodków i otwiera nowe możliwości diagnostyczne.

W przeszłości, wybór zarodka dokonywany był przede wszystkim na podstawie jego morfologii. Do analizy chromosomów wykorzystywano także metody FISH oraz mikromacierzy. Obie obarczone jednak były ograniczeniami zakresu bądź dokładności. W ramach PGS-NGS 360°™ analizuje się wszystkie 24 chromosomy z niespotykaną dotąd precyzją. Daje to lekarzom niezwykłą szansę pomocy parom, które narażone są na zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości genetycznych u przyszłego potomstwa.

Aneuploidie chromosomowe (nieprawidłowa liczba chromosomów) stanowią jedną z głównych przyczyn niepowodzenia programów IVF. Większość zarodków z aneuploidiami nie zagnieżdża się w macicy, a te, które zostaną zaimplantowane często ulegają poronieniu w pierwszym trymestrze ciąży. Diagnostyka preimplantacyjna wykorzystywana w celu optymalnego wyboru zarodków do transferu znacznie zwiększa szanse na powodzenie procedury i narodziny zdrowego dziecka.

 

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).