PGD TRS™ Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku translokacji

PGD TRS™ Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku translokacji

Diagnostyka preimplantacyjna PGD TRS™ umożliwia przebadanie komórek pobranych z zarodków pod kątem występowania w nich nieprawidłowości będących wynikiem translokacji wzajemnych zrównoważonych u rodziców. Metoda badania dostosowywana jest do potrzeb danej pary pacjentów.

Diagnostyka PGD w kierunku translokacji polega na badaniu materiału genetycznego zarodka pod względem obecności nieprawidłowych fragmentów lub całych chromosomów zaangażowanych w translokację. Należy podkreślić, że nosiciele translokacji chromosomowych ponoszą także wyższe ryzyko zaburzeń liczby innych chromosomów, niezwiązanych z chromosomami zaangażowanymi w translokację. Rekomenduje się, by badanie PGD TRS™ ukierunkowane na chromosomy zaangażowane w translokację uzupełnić o kompleksową diagnostykę aneuploidii wszystkich chromosomów PGS NGS 360°™.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).