Panele badań A-Z

IDNazwa CzasMateriałTechnika
4210Panel ANTYKONCEPCJA
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
14 dniŚlinaPCR
4221Panel ANTYKONCEPCJA
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
14 dniKrewPCR
4209Panel GENETYCZNY
- predyspozycje do chorób i nowotworów
Detekcja delecji w rejonie AZF (dotyczy tylko mężczyzn)
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb
(dele2,3) w genie CFTR
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja polimorfizmu w genie ACE
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.319dupC
(3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.444+1G>A (IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniŚlinaPCR
4220Panel GENETYCZNY
- predyspozycje do chorób i nowotworów
Detekcja delecji w rejonie AZF (dotyczy tylko mężczyzn)
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb
(dele2,3) w genie CFTR
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja polimorfizmu w genie ACE
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.319dupC
(3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.444+1G>A (IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniKrewPCR
4211Panel HORMONY (HTZ)
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG C43(185delAG) w genie BRCA1
14 dniŚlinaPCR
4222Panel HORMONY (HTZ)
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie Proakceleryny - czynnik V
-Detekcja mutacji c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w
genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG C43(185delAG) w genie BRCA1
14 dniKrewPCR
4206Panel NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA
- podłoże niepłodności męskiej
Detekcja delecji w rejonie AZF
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (del2,3) w genie CFTR
14 dniŚlinaPCR
4217Panel NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA
- podłoże niepłodności męskiej
Detekcja delecji w rejonie AZF
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (del2,3) w genie CFTR
14 dniKrewPCR
4207Panel NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA
- podłoże niepłodności żeńskiej
Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (del2,3) w genie CFTR
14 dniŚlinaPCR
4218Panel NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA
- podłoże niepłodności żeńskiej
Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T (C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
-Detekcja mutacji c.1521_1523delCTT (delF508) w
genie CFTR
-Detekcja mutacji c.54-5940_273+10250del21kb (del2,3) w genie CFTR
14 dniKrewPCR
4204Panel NOWOTWORY
- predyspozycje do nowotworów
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.3019dupC
(3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A (IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniŚlinaPCR
4215Panel NOWOTWORY
- predyspozycje do nowotworów
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.3019dupC
(3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A (IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniKrewPCR
4203Panel NOWOTWÓR PIERSI
- predyspozycje do nowotworu piersi
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.3019dupC (3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A(IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniŚlinaPCR
4214Panel NOWOTWÓR PIERSI
- predyspozycje do nowotworu piersi
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.3019_3020insC, c.3019dupC (3020insC) w genie NOD2
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A(IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniKrewPCR
4208Panel PORONIENIA SAMOISTNE
- predyspozycje do poronień samoistnych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
14 dniŚlinaPCR
4219Panel PORONIENIA SAMOISTNE
- predyspozycje do poronień samoistnych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
14 dniKrewPCR
4205Panel PROSTATA
- predyspozycje do nowotworu prostaty
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A(IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniŚlinaPCR
4216Panel PROSTATA
- predyspozycje do nowotworu prostaty
-Detekcja mutacji c.5266dupC (5382insC) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.181T>G (C61G) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.68_69delAG (185delAG) w genie BRCA1
-Detekcja mutacji c.470T>C (I157T) w genie CHEK2
-Detekcja mutacji c.44+1G>A(IVS2+1G>A) w genie CHEK2
14 dniKrewPCR
4201Panel SERCE
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
14 dniŚlinaPCR
4212Panel SERCE
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
14 dniKrewPCR
4202Panel SERCE I NADCISNIENIE
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych i nadcisnienia
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
-Detekcja polimrofizmu w genie ACE
14 dniŚlinaPCR
4213Panel SERCE I NADCISNIENIE
- predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych i nadcisnienia
-Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny-czynnik II
-Detekcja mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie
Proakceleryny- czynnik V
-Detekcja polimorfizmu c.665C>T(C677T) i c.1286A>C (A1298C) w genie MTHFR
-Detekcja polimrofizmu w genie ACE
14 dniKrewPCR