NACE® – nieinwazyjny test prenatalny (NIPT- non-invase prenatalna testing)

NACE® – nieinwazyjny test prenatalny (NIPT- non-invase prenatalna testing)

NACE® jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT), badającym ryzyko najczęściej występujących u płodu aberracji chromosomowych. Umożliwia wykrycie we wczesnym etapie ciąży obecność  trisomii, odpowiedzialnych za wystąpienie zespołów Downa, Edwards’a i Patau oraz nieprawidłowej ilości chromosomów płciowych.

Nieinwazyjny test prenatalny NACE® jest badaniem wykorzystującym jedną z najnowocześniejszych technik molekularnych- NGS (next- generation sequencing) – opartą na masowym, równoległym sekwencjonowaniu. Pozwala na określenie ryzyka najczęstszych chromosomowych aberracji liczbowych chromosomów 13, 18, 21 oraz aneuploidii chromosomów płci X i Y. Badanie wykonywane jest z próbki krwi matki, w której osoczu znajduje się wolne, pozakomórkowe DNA płodowe (cfDNA) i może być przeprowadzone już po ukończeniu 10 tygodnia ciąży.

Do przeprowadzenia testu NACE® wystarczy 10 ml krwi matki pobranej w standardowy sposób, nie są wymagane dodatkowe przygotowania. Ze względu na bezpieczeństwo, badanie może wykonać praktycznie każda kobieta w ciąży, jednak  głównymi wskazaniami są: wiek kobiety ciężarnej powyżej 35 roku życia (lub w przypadku ciąży bliźniaczej powyżej 32 roku życia), nieprawidłowości w obrazie USG wskazujące na możliwe występowanie zaburzeń związanych ze wzrostem i rozwojem płodu, podejrzenie trisomii płodu związanie z nieprawidłowymi wynikami testów biochemicznych, obciążony wywiad rodzinny wskazujący na występowanie aneupliodii chromosomowyh : trisomii 13, 18, 21 lub związanych z chromosomami płciowymi oraz niepokój przyszłych rodziców.

Test NACE® jest badaniem charakteryzującym się dużą skutecznością (ponad 99,92%), precyzyjnością i wiarygodnością. Wynik zawiera informację na temat ryzyka wystąpienia aberracji związanych z liczbą chromosomów lub o braku tego ryzyka,  na życzenie rodziców może również zawierać informację na temat płci płodu.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).