Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie wspomaganego rozrodu w Kijowie

Międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie wspomaganego rozrodu w Kijowie

Professor Krzysztof Łukaszuk

Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA i pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada specjalizacje w dziedzinach ginekologii i położnictwa, endokrynologii oraz endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości. Certyfikowany Senior Clinical Embryologist ESHRE.

W dniach 14-15 września w Kijowie, na Ukrainie, odbędzie się międzynarodowe spotkanie ekspertów w dziedzinie wspomaganego rozrodu: EASTERN EUROPEAN PROFESSIONAL MEETINGS.

Podczas sesji poświęconej poronieniom nawracającym, swój wykład wygłosi prof. Krzysztof Łukaszuk, Kierownik Klinik Leczenia Niepłodności INVICTA. W swoim wystąpieniu będzie on mówił o roli badań genetycznych w diagnostyce poronień nawracających i nawracających niepowodzeniach implantacji.

W czasie konferencji swoje wykłady wygłosi wiele znanych przedstawicieli medycyny rozrodu, m. in. takich jak prof. Mykola Hryshchenko i prof. Vasilios Tanos.

Wydarzenie to znakomita okazja, by podzielić się doświadczeniem ze środowiskiem naukowym oraz zaprezentować wyniki badań naszego zespołu w dziedzinie rozrodczości i genetyki człowieka.

Program Konferencji - POBIERZ
INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).