Lista chorób i predyspozycji do nowotworów A-Z

ID BadaniaKod badania*Nazwa chorobyMiejsce badaneMateriałTechnikaCzas wykonania
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-01Achondroplazja (ACHM)Analiza mutacji: c.1123G>T (p.Gly375Cys), c.1138G>A (p.Gly380Arg) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 9 genu FGFR3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-02Achromatopsja typu 2 (ACHM)Analiza mutacji: c.829C>T (p.Arg277Cys), c.847C>T (p.Arg283Trp), c.1306C>T (p.Arg436Trp), c.1641C>A (p.Phe547Leu) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych we fragmencie eksonu 8 genu CNGA3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-03Achromatopsja typu 3 (ACHM)Analiza mutacji c.1148del (p.Thr383fs) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 10 genu CNGB3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-04Albinizm oczno-skórny (OCA)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TYR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-05Amyloidoza transtyretynowaAnaliza całej sekwencji kodującej genu TTR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-06Anemia sierpowata, Talasemia betaAnaliza mutacji c.20A>T genu HBB.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-07Anemia sierpowata, Talasemia betaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HBB.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-08Aniridia, wrodzona beztęczówkowośćAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PAX6.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-09AstmaAnaliza mutacji: c.1501C>T( p.R501*) oraz c.2282_2285delCAGT (p.Ser761Cysfs*36) w genie FLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-10Ataksja z niedoboru witaminy EAnaliza mutacji c.744del (p.Glu249fs) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w kodującym fragmencie eksonu 5 genu TTPA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-11Atopowe zapalenie skóry (AZS)Analiza mutacji: c.1501C>T( p.R501*) oraz c.2282_2285delCAGT (p.Ser761Cysfs*36) w genie FLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-12Atopowe zapalenie skóry (AZS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu FLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-13Brachydaktylia typu A2 Analiza całej sekwencji kodujacej genu GDF5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-14Brachydaktylia typu B Analiza całej sekwencji kodujacej genu ROR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-15Brachydaktylia typu B Analiza sekwencji kodującej eksonów 8 i 9 genu ROR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-16Brachydaktylia typu B Analiza sekwencji kodującej eksonów 8 i 9 genu ROR2 oraz całej sekwencji kodującej genu NOG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-17Brachydaktylia typu B - postać atypowa Analiza całej sekwencji kodujacej genu NOG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-18Brachydaktylia typu C Analiza całej sekwencji kodujacej genu GDF5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-19Brachydaktylia typu DAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HOXD13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-20Brachydaktylia typu EAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HOXD13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-21Brachydaktylia typu E2Analiza całej sekwencji kodujacej genu PTHLH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-23Centralna, otoczkowa dystrofia naczyniówkowa (areolarna) Analiza całej sekwencji kodujacej genu PRPH2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-24Cerolidolipofuscynoza typu 2Analiza całej sekwencji kodujacej genu TPP1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-25Cerolidolipofuscynoza typu 2Analiza mutacji: c.622C>T (p.Arg208*) oraz c.509-1G>C (IVS5-1G>C) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 5 i 6 genu TPP1ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-26Cherubizm (CRBM)Analiza sekwencji kodującej eksonu 9 genu SH3BP2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-27Chondrodysplazja Grebego/zespół Du PanAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GDF5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-28Choroba AleksandraAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GFAP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-29Choroba AlzheimeraAnaliza mutacji c.388T>C (p.Cys130Arg) oraz c.526C>T (p. Arg176Cys) oraz innych wariantów wystepujacych w badanym rejonie eksonu 4 genu APOE.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-30Choroba AlzheimeraAnaliza całej sekwencji kodujacej genu APOE. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-31Choroba AlzheimeraAnaliza sekwencji kodującej eksonu 17 genu APP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-32Choroba AlzheimeraAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PSEN1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-33Choroba AlzheimeraAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PSEN2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-34Choroba Battena, Młodzieńcza neuronalna lipofuscynoza ceroidowaAnaliza mutacji: c.509-1G>C i c.622C>T (p.Arg208Ter) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 6 genu TPP1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-35Choroba CanavanaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 5 i 6 genu ASPA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-36Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)Analiza całej sekwencji kodujacej genu HSPB1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-37Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)Analiza całej sekwencji kodujacej genu MPZ.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-38Choroba Charcot-Marie-Tooth (CMT)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PMP22.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-39Choroba Fabry`ego - etap IAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2, 5 i 6 genu GLA. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-40Choroba Fabry`ego - etap IIAnaliza sekwencji kodującej eksonów 1, 3, 4, 7 genu GLA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-41Choroba FahraAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SLC20A2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-42Choroba Gauchera Analiza mutacji: c.1226A>G (p.Asn409Ser), c.1448T>C (p.Leu483Pro), c.84dupG (p.Leu29Alafs*18), c.115+1G>A (IVS2+1G>A), oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 3, 10 i 11 genu GBA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-43Choroba Gauchera Analiza całej sekwencji kodujacej genu GBA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-44Choroba neurozwyrodnieniowa z odkładaniem żelaza w mózgu, Choroba Hallervordena-SpatzaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PANK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-45Choroba Niemanna-Picka typ A/BAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SMPD1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-46Choroba Norrie'goAnaliza całej sekwencji kodujacej genu NDP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-47Choroba ParkinsonaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PARK2ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-48Choroba ParkinsonaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PARK7.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-49Choroba ParkinsonaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PINK1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-50Choroba ParkinsonaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 30, 31, 34, 35, 41, 48 genu LRRK2. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-51Choroba ParkinsonaAnaliza mutacji c.6055G>A (p.Gly2019Ser) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 41 genu LRRK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-52Choroba rybiej łuskiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu FLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-53Choroba rybiej łuskiAnaliza mutacji: c.1501C>T( p.R501*) oraz c.2282_2285delCAGT (p.Ser761Cysfs*36) w genie FLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-54Choroba rybiej łuskiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TGM1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-55Choroba syropu klonowego (MSUD)Analiza całej sekwencji kodujacej genu BCKDHA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-56Choroba Wilsona, zwyrodnienie wątrobowo-soczewkoweAnaliza najczęstszego wariantu patogennego: c.3207C>A (p.His1069Gln) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 14 genu ATP7Bślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-57Choroba Wilsona, zwyrodnienie wątrobowo-soczewkoweAnaliza mutacji c.3402delC, c.3404delC (p.A1135fs), c.4051C>T (p.Q1351*), c.2930C>T (p.T977M), c.3818C>T (p.P1273L), c.2332C>G (p.R778G) w genie ATP7B.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-58Choroba Alpersa-HuttenlocheraAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2-8 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-59Choroba Alpersa-HuttenlocheraAnaliza sekwencji kodującej eksonów 9-15 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-60Choroba Alpersa-HuttenlocheraAnaliza sekwencji kodującej eksonów 16-22 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-61Choroideremia (CHM)Analiza całej sekwencji kodujacej genu CHM.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-62CzerniakAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDKN2Aślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-63Czerwienica prawdziwa (PV) i inne choroby mieloproliferacyjneAnaliza mutacji c.1849G>T (p.Val617Phe) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 14 genu JAK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-64Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średnołańcuchowych kwasów tłuszczowych, MCADAnaliza całej seekwencji kodujacej genu ACADM.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-65Deficyt dehydrogenazy acylo-CoA średnołańcuchowych kwasów tłuszczowych, MCADAnaliza mutacji c.985A>G (p.Lys329Glu) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 11 genu ACADMślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-66Deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD)Analiza całej sekwencji kodującej genu HADHA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-67Deficyt dehydrogenazy długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCHAD)Analiza mutacji c.1528G>C (p.Glu510Gln) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 15 genu HADHA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-68Dysgenezja gonad Analiza całej sekwencji kodujacej genu SRY.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-69Dyskineza indukowana ruchemAnaliza mutacji c.649dup (p.Arg217fs) oraz innych wariantów patogennych występujących we fragmencie kodującym eksonu 2 genu PRRT2ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-70Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu EFNB1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-71Dysplazja ektodermalna hipohydrotycznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu EDAR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-72Dysplazja kampomelicznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SOX9.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-73Dysplazja kostna kręgosłupowo-żebrowa, spondylocostal dysplasiaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu DLL3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-74Dysplazja obojczykowo-czaszkowaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu RUNX2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-75Dysplazja przegrodowo-ocznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HESX1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-76Dysplazja przegrodowo-ocznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SOX2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-77Dysplazja tanatoforyczna typu I - I etap (TD1)Analiza mutacji: c.742C>T (p.Arg248Cys), c.746C>G (p.Ser249Cys) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 7 genu FGFR3. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-78Dysplazja tanatoforyczna typu I - II etap (TD1)Analiza mutacji: c.1108G>T (p.Gly370Cys), c.1111A>T (p.Ser371Cys), c.1118A>G (p.Tyr373Cys) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 9 genu FGFR3. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-79Dysplazja tanatoforyczna typu II (TD2)Analiza mutacji: c.1948A>G (p.Lys650Glu) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 14 genu FGFR3. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-80Dysplazja wielonasadowaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 10, 11, 12 i 13 genu COMP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-81Dysplazja wielonasadowaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 14, 15 i 16 genu COMP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-82Dystonia torsyjna typu 1Analiza mutacji: c.907_909delGAG (p.Glu303del) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w kodującym fragmencie eksonu 5 genu TOR1A. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-83Dystonia typu 6Analiza całej sekwencji kodujacej genu THAP1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-84Dystonia wrażliwa na dopaminę (DRD), zespół SegawyAnaliza całej sekwencji kodującej genu GCH1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-85Dystrofia czopkowo-pręcikowaAnaliza sekwencji kodującej eksonu 13 genu GUCY2D.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-86Dystrofia dołkowo-plamkowa,dystrofia motylokształtna plamki Deutmana, Dystrofie wzorzyste plamki typu "pattern" (dorosłych)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PRPH2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-87Dystrofia kończynowo-obręczowa typu 2A (LGMD2A), kalpainopatia.Analiza mutacji: c.550delA (p.Thr184Argfs*36) i c.1469G>A (p.Arg490Gln) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonach 4 i 11 genu CAPN3ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-88Dystrofia mięśniowa obręczowo-kończynowa typ 1A (LGMD1A)Analiza sekwencji kodującej eksonu 2 genu MYOT.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-89Dystrofia obręczowo-kończynowaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu FKRP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-90Dystrofia obręczowo-kończynowa typu IC Analiza całej sekwencji kodujacej genu CAV3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-91Dystrofia oczno-gardłowaOkreślenie liczby powtórzeń (GCN)n w eksonie 1 genu PABPN1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-92Dystrofia plamki typu "plastra miodu" Doyne'aAnaliza całej sekwencji kodujacej genu EFEMP1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-93Dystrofie rogówkiAnaliza sekwencji kodującej eksonów 4, 11, 12 i 13 genu TGFBI.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-94Dystrofie rogówkiAnaliza sekwencji kodującej eksonów 14, 15 i 16 genu TGFBI.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-95Dziedziczna neuropatia z nadwrażliwością na ucisk (HNPP)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PMP22.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-96Dziedziczna osteodystrofia Albrighta, rzekoma niedoczynność przytarczycAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GNAS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-97Dziedziczne choroby prionoweAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PRNP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-98Fenyloketonuria (PKU)Analiza mutacji: c.1222C>T (p.Arg408Trp), c.473G>A (p.Arg158Gln), c.1315+1G>A (IVS12+1G>A) i c.1066-11G>A (IVS10-11G>A) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 3, 5, 7, 11 i 12 genu PAH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-99Fenyloketonuria (PKU)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PAH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-100Fruktozemia, Wrodzona nietolerancja fruktozyAnaliza mutacji: c.448G>C (p.Ala150Pro) i c.524C>A (p.Ala175Asp) oraz innych wariantów występujących w eksonie 5 genu ALDOBślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-101Fruktozemia, Wrodzona nietolerancja fruktozyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu ALDOB.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-102GalaktozemiaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GALT.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-103GalaktozemiaAnaliza mutacji: c.563A>G (p.Gln188Arg) i c.855G>T (p.Lys285Asn) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 6 oraz 9 genu GALT. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-104Głuchota wrodzona DFNA3Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJB6.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-105Głuchota wrodzona DFNA9Analiza sekwencji kodującej eksonu 3 genu COCH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-106Głuchota wrodzona DFNB1Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJB2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-107Gorączka okresowa związana z defektem receptora dla TNFAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TNFRSF1A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-108Gorączka śródziemnomorskaAnaliza całej sekwencji kodującej genu MEFV.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-109Hemochromatoza dziedzicznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HFE.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-110Hemochromatoza dziedzicznaAnaliza mutacji: c.187C>G (p.His63Asp), c.193A>T (p.Ser65Cys) i c.845G>A (p.Cys282Tyr) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 2 i 4 genu HFE.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-111Hemochromatoza dziedziczna - określenie rzadkich mutacjiAnaliza mutacji: c.848A>C (p.Gln283Pro) i c.502G>T (p.Glu168Ter) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 3 i 4 genu HFE.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-112Hemochromatoza młodzieńcza typu 2A Analiza całej sekwencji kodujacej genu HFE2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-113Hemochromatoza młodzieńcza typu 2B Analiza całej sekwencji kodujacej genu HAMP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-114Hiperamonemia typu II - wrodzony niedobór OTCAnaliza całej sekwencji kodujacej genu OTC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-115HipercholesterolemiaAnaliza mutacji: c.1775G>A (p.Gly592Glu) oraz innych wariantów wystepujacych w eksonieznajdujacych się w eksonie 12 genu LDLR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-116Hipercholesterolemia rodzinna (FH)Analiza mutacji: c.10580G>A (p.R3527Q), c.10672C>T (p.R3558C), c.10629C>G (p.N3543K) w genie APOB.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-117Hiperlipiddemia/ miażdzycaAnaliza mutacji c.388T>C (p.Cys130Arg) oraz c.526C>T (p. Arg176Cys) oraz innych wariantów wystepujacych w badanym rejonie eksonu 4 genu APOE.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-118Hiperlipiddemia/ miażdzycaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu APOE. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-119Hiperlipoproteinemia typu IAnaliza całej sekwencji kodującej genu LPL.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-120Hipochondroplazja (HCH)Analiza mutacji: c.1620C>A (p.Asn540Lys), c.1619A>C (p.Asn540Thr), c.1619A>G (p.Asn540Ser), c.1612A>G (p.Ile538Val), c.1950G>C (p.Lys650Asn), c.1948A>C (p.Lys650Gln) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 12 i 14 genu FGFR3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-121Hipofosfatazja (HPP)Analiza mutacji c.1042G>A (p.A348T) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 10 genu ALPL.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-122Hipofosfatazja (HPP)Analiza całej sekwencji kodujacej genu ALPL.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-123Hipoplazja mostowo-móżdżkowa typu 2 (PCH2)Analiza mutacji c.919G>T (p.Ala307Ser) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych we fragmencie eksonu 8 genu TSEN54.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-124Hipoplazja nerwu wzrokowego z wadami układu nerwowego oraz małoocze typu 3Analiza całej sekwencji kodujacej genu SOX2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-125HomocystynuriaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CBS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-126HomocystynuriaAnaliza sekwencji kodującej eksonu 8 genu CBS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-127Identyfikacja płci genetycznejAnaliza w kierunku obecności genów SRY, AMGX,AMGY.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-128Jaskra pierwotna otwartego kąta (POAG)Analiza całej sekwencji kodujacej genu MYOC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-129Jaskra pierwotna otwartego kąta (POAG)Analiza całej sekwencji kodujacej genu OPTN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-130Jaskra wrodzona i dziecięcaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CYP1B1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-131KardiomiopatiaAnaliza całej sekwencji kodującej genu LMNA.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-132Karłowatość diastroficzna (DD)Analiza sekwencji kodującej eksonu 2 genu SLC26A2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-133Karłowatość diastroficzna (DD)Analiza sekwencji kodującej eksonu 3 genu SLC26A2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-134Kończynowo sutkowy zespółAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-135Kościozrost promieniowo-łokciowyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HOXA11.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-136Krzywica hipofosfatemiczna autosomalna dominująca (ADHR) Analiza mutacji: c.527G>A (p.Arg176Gln), c.526C>T (p.Arg176Trp), c.535C>T (p.Arg179Trp), c.536G>A (p.Arg179Gln) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w kodującym fragmencie eksonu 3 genu FGF23.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-137Laktozemia, wrodzona nietolerancja laktozyAnaliza polimorfizumu c.13910T>C genu MCM6.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-138Leukodystrofia AD, zespół niedoboru transportera glukozy GLUT1, dystonia typu 18 Analiza całej sekwencji kodujacej genu SLC2A1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-139Lizencefalia, gładkomózgowieAnaliza całej sekwencji kodujacej genu DCX.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-140Łagodna pląsawica rodzinnaAnaliza całej sekwencji kodującej genu NKX2-1ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-142Metabolizm folianówAnaliza wariantów: c.677C>T oraz c.1298A>C w genie MTHFR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-143Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2)Analiza sekwencji kodującej eksonów 1-7 genu RET.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-144Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2)Analiza sekwencji kodującej eksonów 8-14 genu RET.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-145Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 2 (MEN2)Analiza sekwencji kodującej eksonów 15-20 genu RET.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-146Mnoga grulczolakowatość wewnętrzwydzielnicza typu 1 (MEN1)Analiza mutacji c.628_631delACAG oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 3 genu MEN1. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-147Mnoga grulczolakowatość wewnętrzwydzielnicza typu 1 (MEN1)Analiza całej sekwencji kodujacej genu MEN1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-148Mnogie wyrośla kostne typu IAnaliza całej sekwencji kodującej genu EXT1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-149Mnogie wyrośla kostne typu IAnaliza całej sekwencji kodującej genu EXT2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-150Moczówka prosta nerkowaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu AQP2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-151Mukowiscydoza (CF)Analiza dwóch najczestszych mutacji c.1521_1523delCTT (p.Phe508del) oraz c.54-5940_273+10250del21080 (p.Ser18Argfs*16) oraz innych wariantów występujacych w eksonie 11 genu CFTR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4628 ślina, ID4627 krewSeq-152Mukowiscydoza (CF)Analiza całej sekwencji kodujacej genu CFTR.ślina/krewSekwencjonowanie NGS60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-153Neowaskularna witreoretinopatia zapalna (VRNI)Analiza całej sekwencji kodujacej genu CAPN5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-154Neurofibromatoza, NerwiakowłówkniakowatośćAnaliza sekwencji kodującej eksonów 1-5 genu NF2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-155Neurofibromatoza, NerwiakowłówkniakowatośćAnaliza sekwencji kodującej eksonów 6-10 genu NF2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-156Neurofibromatoza, NerwiakowłówkniakowatośćAnaliza sekwencji kodującej eksonów 11-16 genu NF2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-157Neurofibromatoza, NerwiakowłówkniakowatośćAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SPRED1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-158Niedobór alfa1-antytrypsyny (AATD)Analiza mutacji: c.863A>T (p.Glu288Val) (allel S) oraz c.1096G>A (p.Glu366Lys) (allel Z) w genie SERPINA1ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-159Niedobór alfa1-antytrypsyny (AATD)Analiza całej sekwencji kodujacej genu  SERPINA1 wraz z określeniem alleli M, S, Z i Null.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-160Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 (postać dorosłych)Analiza mutacji: c.338C>T (p.Ser113Leu) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 3 genu CPT2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-161Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 (postać dorosłych)Analiza sekwencji kodującej eksonu 4 genu CPT2. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-162Niedobór malonylo-CoA dekarboksylazy, niedobór MCDAnaliza całej sekwencji kodujacej genu MLYCD.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-163Niedokrwistość hemolitycznaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu G6PD.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-164Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA2BAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GJB3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-165Niedosłuch autosomalny dominujący, DFNA6, zespół WolframaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu WFS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-166Niedosłuch wrodzonyAnaliza mutacji c.35delG (p.Gly12Valfs*2) oraz innych wystepujących w badanym rejonie eksonu 2 genu GJB2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-167Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwojuAnaliza mutacji c.428_451dup (p.Gly143_Ala150dup) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 2 genu ARX.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-168Niepełnosprawność intelektualna, opóźnienie rozwojuAnaliza sekwencji kodującej eksonów 1, 2, 3, 4 i 5 genu ARX w tym weryfikacja obecności mutacji patogennej c.428_451dup (p.Gly143_Ala150dup) w eksonie 2. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-169Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna)Analiza mutacji: c.3019dupC (p.Leu1007Profs*2), c.2722G>C(p.Gly908Arg) oraz c.2104C>T (p. Arg702Trp) w genie NOD2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-170Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna)Analiza całej sekwencji kodujacej genu NOD2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-171Nietolerancja laktozyAnaliza mutacji c.-13907C>T (nazwa tradycyjna c.-13910C>T ) genu LCT.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-172Niewrażliwość na hormony tarczycyAnaliza sekwencji eksonów 7-10 genu THRBślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-173Nowotwory u kobiet - panelAnaliza mutacji: 5382insC - c.5266dup (p.Gln1756fs), 4153delA - c.4035del (p.Glu1346fs), C61G - c.181T>G (p.Cys61Gly), 185delAG - c.68_69del (p.Glu23fs), 3819delGTAAA - c.3700_3704del (p.Val1234fs) w genie BRCA1, c.1100del (p.Thr367fs), c.470T>C (p.Ile157Thr), c.444+1G>A, c.908+1540_1095+330del5395 w genie CHEK2, c.172_175del (p.Gln60fs) i c.509_510delGA (p.Arg170Ilefs) w genie PALB2 oraz c.657_661del (p.Lys219fs) w genie NBN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-174Nowotwory u mężczyzn - panelAnaliza mutacji: 5382insC - c.5266dup (p.Gln1756fs), 4153delA - c.4035del (p.Glu1346fs), C61G - c.181T>G (p.Cys61Gly), 185delAG - c.68_69del (p.Glu23fs), 3819delGTAAA - c.3700_3704del (p.Val1234fs) w genie BRCA1, c.1100del (p.Thr367fs), c.470T>C (p.Ile157Thr), c.444+1G>A, c.908+1540_1095+330del5395 w genie CHEK2, c.251G>A (p.Gly84Glu) w genie HOXB13 oraz c.657_661del (p.Lys219fs) w genie NBN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-175Nowotwór żołądka - postać rozlanaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDH1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-176Obojnactwo rzekome żeńskie (niedobór aromatazy)Analiza sekwencji kodującej eksonów 9 i 10 genu CYP19A1. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-177Obrzęk limfatyczny-podwójny rząd rzęsAnaliza całej sekwencji kodujacej genu FOXC2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-178OtyłośćAnaliza całej sekwencji kodujacej genu MC4R.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-179Padaczka JanzaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2 i 4 genu EFHC1. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-180Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB) – postać prostaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu KRT5 .ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-181Pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB) – postać prostaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu DCX.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-182Pęcherzykowe oddzielanie naskórka (EB) – postać dystroficzna, dominująca Analiza sekwencji kodującej eksonów 73, 74 i 75 genu COL7A1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-183Polineuropatia dziedziczna Charcot-Marie-Tooth (CMT), postać pośredniaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GJB1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-184Polipowatość młodzieńcza (JPS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu BMPR1A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-185Porfiria skórna późna (PCT)Analiza całej sekwencji kodujacej genu UROS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-186Porfiria wrodzona erytropoetyczna (CEP), choroba GüntheraAnaliza mutacji c.217T>C (p.Cys73Arg) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 4 genu UROS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-187Postępująca fibrodyzplazja kostniejącaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu ACVR1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-188Postępująca oftalmoplegia zewnętrznaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2-8 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-189Postępująca oftalmoplegia zewnętrznaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 9-15 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-190Postępująca oftalmoplegia zewnętrznaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 16-22 genu POLG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-191PseudoachondroplazjaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 10, 11, 12 i 13 genu COMP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-192PseudoachondroplazjaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 14, 15 i 16 genu COMP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-193Rak piersi i/lub jajnikaAnaliza mutacji: c.3019dupC (p.Leu1007Profs*2), c.2722G>C(p.Gly908Arg) oraz c.2104C>T (p. Arg702Trp) w genie NOD2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-194Rak jelita grubegoAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDKN2Aślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-195Rak jelita grubegoAnaliza mutacji c.3019dupC (p.Leu1007Profs*2) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 11 genu NOD2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-196Rak jelita grubego - panelAnaliza mutacji: c.3019dupC (p.Leu1007Profs*2) w genie NOD2, c.470T>C (p.Ile157Thr) w genie CHEK2 oraz c.442G>A (p.Ala148Thr) w genie CDKN2A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-197Rak piersiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDKN2A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-198Rak piersiAnaliza mutacji: c.1100del (p.Thr367fs), c.470T>C (p.Ile157Thr), c.444+1G>A, c.908+1540_1095+330del5395 w genie CHEK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-199Rak piersiAnaliza mutacji c.657_661del (p.Lys219fs) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 6 genu NBN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-200Rak piersiAnaliza mutacji c.172_175del (p.Gln60fs) i c.509_510delGA (p.Arg170Ilefs) występujących w genie PALB2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4630 ślina, ID 4629 krewSeq-201Rak piersi i/lub jajnikaAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA1.ślina/krewSekwencjonowanie NGS60 dni
ID 4632 ślina, ID4631 krew Seq-202Rak piersi i/lub jajnikaAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie NGS60 dni
ID 4634 ślina, ID4633 krewSeq-203Rak piersi i/lub jajnikaAnaliza całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie NGS60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-204Rak piersi i/lub jajnikaAnaliza mutacji: 5382insC - c.5266dup (p.Gln1756fs), 4153delA - c.4035del (p.Glu1346fs), C61G - c.181T>G (p.Cys61Gly), 185delAG - c.68_69del (p.Glu23fs), 3819delGTAAA - c.3700_3704del (p.Val1234fs) w genie BRCA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-205Rak płucAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDKN2Aślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-206Rak prostatyAnaliza mutacji: c.1100del (p.Thr367fs), c.470T>C (p.Ile157Thr), c.444+1G>A, c.908+1540_1095+330del5395 w genie CHEK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-207Rak prostatyAnaliza mutacji c.251G>A (p.Gly84Glu) w genie HOXB13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-208Rak prostatyAnaliza mutacji c.657_661del (p.Lys219fs) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 6 genu NBN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4630 ślina, ID 4629 krewSeq-209Rak prostatyAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4632 ślina, ID4631 krew Seq-210Rak prostatyAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4634 ślina, ID4633 krewSeq-211Rak prostatyAnaliza całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-212Rak prostatyAnaliza polimorfizmu rs188140481 A/T związanego z rakiem prostaty. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-213Rak tarczycyAnaliza mutacji: c.1100del (p.Thr367fs), c.470T>C (p.Ile157Thr), c.444+1G>A, c.908+1540_1095+330del5395 w genie CHEK2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4630 ślina, ID 4629 krewSeq-214Rak trzustkiAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4632 ślina, ID4631 krew Seq-215Rak trzustkiAnaliza całej sekwencji kodującej genu BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4634 ślina, ID4633 krewSeq-216Rak trzustkiAnaliza całej sekwencji kodującej genów BRCA1 i BRCA2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-217Rak trzustkiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CDKN2Aślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-218Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP)Analiza mutacji: w genie APC: c.3927_3931delAAAGA (p.Glu1309Aspfs*4), c.3183_3187delACAAA (p.Gln1062*), c.3202_3205delTCAA (p.Ser1068Glyfs*57) i c.1500T>A,G (p.Tyr500*) oraz innych patogennych wariantów występujących w eksonie 14 oraz badanych fragmentach eksonu 18 genu APCślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-219Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP)Analiza sekwencji kodującej eksonów 1-15 genu APC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-220Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP)Analiza sekwencji kodującej eksonu 16 genu APC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-221Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP)Analiza mutacji: Y165C - c.452A>G (p.Tyr151Cys) i G382D - c.1103G>A (p.Gly368Asp) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 7 i 13 genu MUTYH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-222Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP) - etap IAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2-6 genu MUTYH.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-223Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP) - etap IIAnaliza sekwencji kodującej eksonów 7-11 genu MUTYH. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-224Rodzinna polipowatość jelita grubego (FAP) - etap IIIAnaliza sekwencji kodującej eksonów 12-16 genu MUTYH. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-225Rozszczep dłoni i/lub stópAnaliza sekwencji kodującej eksonów 13 i 14 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-226Rozszczep dłoni i/lub stópAnaliza sekwencji kodującej eksonów 5-8 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-227Rozszczep dłoni i/lub stópAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-228Rozwarstwienie siatkówki młodzieńcze, retinoschisisAnaliza całej sekwencji kodujacej genu RS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-229SchizofreniaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu DISC1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-230Steroidooporny zespół nerczycowy o późnym początkuAnaliza sekwencji eksonów 2-4 genu INF2 oraz eksonu 4 genu LMX1B.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-231Stwardnienie zanikowe boczne (SLA)Analiza całej sekwencji kodujacej genu SOD1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-232Syndaktylia typu III Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-233Syndaktylia typu VAnaliza całej sekwencji kodujacej genu HOXD13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-234Syndrom Bannayan-Riley-Ruvalcaba Analiza całej sekwencji kodujacej genu PTEN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-235Synpolidaktylia/syndaktylia typu II Analiza całej sekwencji kodujacej genu HOXD13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-236Trombofilia, nadkrzepliwośćAnaliza mutacji c.-455G>A w promotorze genu beta-fibrynogenu FGBślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-237Trombofilia, nadkrzepliwość - panel podstawowyAnaliza mutacji: c.1601G>A (p.Arg534Gln) w genie F5 oraz mutacji c.*97G>A w genie F2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-238Trombofilia, nadkrzepliwość - panel rozszerzonyAnaliza mutacji: c.1601G>A (p.Arg534Gln), c.3980A>G (p.His1327Arg) w genie F5, c.*97G>A w genie F2, c.677C>T oraz c.1298A>C w genie MTHFR oraz c.-820_817G(4_5) w genie SERPINE1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-239Witreoretinopatia wysiękowa rodzinna sprzężona z chromosomem X (XL-FEVR)Analiza całej sekwencji kodujacej genu NDP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-240Wrodzona niedoczynność tarczycyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TSHR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-241Wrodzona ośrodkowa hipowentylacja (CCHS), Klątwa OndynyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PHOX2Bślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-242Wrodzone zaburzenie glikozylacji (CDG)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PMM2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-243Wrodzony deficyt białka CAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PROC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-244Wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1 inhibitora (HAE)Analiza całej sekwencji kodujacej genu SERPING1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-245Zapalenie trzustkiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PRSS1 .ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-246Zapalenie trzustki Analiza mutacji: c.101A>G (p.Asn34Ser), c.194+2T>C (IVS3+2T>C) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 3 genu SPINK1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-247Zapalenie trzustkiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu SPINK1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-248Zapalenie trzustkiAnaliza sekwencji kodującej eksonów 7, 8, 9, 10 genu CPA1. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-249Zapalenie trzustkiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CPA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-250Zapalenie trzustkiAnaliza sekwencji kodującej eksonów 2, 3 i 7 genu CTRC. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-251Zapalenie trzustkiAnaliza całej sekwencji kodujacej genu CTRC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-252Zapalenie trzustkiAnaliza mutacji: c.365G>A (p.Arg122His), c.364C>T (p.Arg122Cys), c.47C>T (p.Ala16Val), c.86A>T (p.Asn29Ile) oraz oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonach 1-3 w genie PRSS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-253Zapalenie trzustki - panelAnaliza mutacji: c.1521_1523del (p.Phe508del)oraz c.54-5940_273+10250del (dele2,3 (21kb)) w genie CFTR, analiza sekwencji kodującej eksonów 1, 2 i 3 genu PRSS1, oraz eksonu 3 genu SPINK1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-254Zaśniad groniastyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu KHDC3L.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-255Zaśniad groniastyAnaliza całej sekwencji kodujacej genu NLRP7.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-256Zespoł NoonanAnaliza całej sekwencji kodującej genu PTPN11.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-257Zespół kończynowo - skórno - paznokciowo - łzowo - zębowy, Zespół ADULTAnaliza sekwencji kodującej eksonów 13 i 14 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-258Zespół kończynowo - skórno - paznokciowo - łzowo - zębowy, Zespół ADULTAnaliza sekwencji kodującej eksonów 5-8 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-259Zespół kończynowo - skórno - paznokciowo - łzowo - zębowy, Zespół ADULTAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-260Zespół Al-Awadi/Raas-RothschildAnaliza całej sekwencji kodujacej genu WNT7A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-261Zespół AlströmaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 10 i 16 genu ALMS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-262Zespół Aperta Analiza mutacji: c.755C>G (p.Ser252Trp), c.758C>G (p.Pro253Arg) i c.755_756delCGinsTT (p.Ser252Phe) oraz innych występujących w eksonie 7 genu FGFR2ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-263Zespół Axenfelda- Riegera (ARS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu FOXC1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-264Zespół Axenfelda- Riegera (ARS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu PITX2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-265Zespół Bardeta-BiedlaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu BBS10.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-266Zespół Bealsa - etap IAnaliza sekwencji kodującej eksonów 25, 26, 29, 32 i 33 genu FBN2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-267Zespół Bealsa - etap IIAnaliza sekwencji kodującej eksonów 17, 27, 28, 31 i 35 genu FBN2. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-268Zespół BOR Analiza sekwencji kodującej eksonów 3-7 genu EYA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-269Zespół BOR Analiza sekwencji kodującej eksonów 8-12 genu EYA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-270Zespół BOR Analiza sekwencji kodującej eksonów 13-18 genu EYA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-271Zespół BPESAnaliza całej sekwencji kodującej genu FOXL2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-272Zespół Buschkego-OllendorffAnaliza całej sekwencji kodujacej genu LEMD3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-273Zespół CADASILAnaliza sekwencji kodującej eksonów 1-10 genu NOTCH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-274Zespół CADASILAnaliza sekwencji kodującej eksonów 11-20 genu NOTCH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-275Zespół CADASILAnaliza sekwencji kodującej eksonów 21-30 genu NOTCH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-276Zespół CADASILAnaliza sekwencji kodującej eksonów 21-30 genu NOTCH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-277Zespół CADASILAnaliza sekwencji kodującej eksonów 31 i 33 genu NOTCH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-278Zespół Cloustona (dysplazja ektodermalna)Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJB6.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-279Zespół Cohena Analiza mutacji c.3348_3349delCT (p.Cys1117Phefs*8) oraz innych wariantów patogennych wystepujacych w eksonie 23 genu VPS13B.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-280Zespół Costello Analiza mutacji występujących w kodonach 12 i 13 oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 2 genu HRAS.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-281Zespół Cowdena Analiza całej sekwencji kodującej genu PTEN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-282Zespół Criglera-Najjara Analiza sekwencji całego regionu kodującego i promotora genu UGT1A1ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-283Zespół Crouzona Analiza sekwencji eksonów 8 i 10 genu FGFR2ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-284Zespół Crouzona Analiza sekwencji kodującej eksonów 7 i 8 genu FGFR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-285Zespół Denysa-Drasha (DDS)Analiza sekwencji eksonów 8 i 9 genu WT1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-286Zespół Denysa-Drasha (DDS)Analiza sekwencji kodującej eksonów 5-10 genu WT1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-287Zespół Denysa-Drasha (DDS)Analiza sekwencji kodującej eksonów 5-10 genu KCNQ1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-288Zespół diGeorge`a (DGS), zespół podniebienno-sercowo-twarzowy (VCFS), tetralogia Fallota (TOF).Analiza całej sekwencji kodujacej genu TBX1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-289Zespół dłoń -stopa - narządy płciowe Analiza całej sekwencji kodujacej genu HOXA13.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-290zespół EEC, Ektrodaktylia - dysplazja ektodermalna - rozszczep wargi/podniebieniaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 13 i 14 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-291zespół EEC, Ektrodaktylia - dysplazja ektodermalna - rozszczep wargi/podniebieniaAnaliza sekwencji kodującej eksonów 5-8 genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-292zespół EEC, Ektrodaktylia - dysplazja ektodermalna - rozszczep wargi/podniebieniaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu TP63.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-293Zespół Fanconi - Bickel (FBS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu GLUT2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-294Zespół Floating - Harbor (FHS)Analiza sekwencji kodującej eksonu 34 genu SRCAP.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-295Zespół Frasera Analiza sekwencji kodującej eksonu 6 genu FREM2. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-296Zespół Frasiera Analiza sekwencji eksonów 8 i 9 genu WT1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-297Zespół Freemana - Sheldona (FSS)Analiza mutacji: c.2014C>T (p.Arg672Cys) i c.2015G>A (p.Arg672His) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 18 genu MYH3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-298Zespół Fuhrmanna Analiza całej sekwencji kodujacej genu WNT7A.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-299Zespół Gilberta Określenie liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-300Zespół Hajdu-Cheney (HCS)Analiza sekwencji eksonu 34 genu NOTCH2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-301Zespół Hermansky`ego-Pudlaka (HPS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu HPS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-302Zespół Hioba, hiper-IgE (HIES)Analiza sekwencji kodującej eksonów 10, 11, 16, 17 genu STAT3. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-303Zespół Hioba, hiper-IgE (HIES)Analiza sekwencji kodującej eksonów 9, 13, 15, genu STAT3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-304Zespół hipoplazji lewego serca (HLHS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-305Zespół Jouberta Analiza sekwencji kodującej eksonów 5 I 24 genu TMEM67. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-306Zespół Kallmana Analiza całej sekwencji kodującej genu ANOS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-307Zespół Larsena Analiza sekwencji kodującej eksonów 2, 4, 28, 29 genu FLNB. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-308Zespół Legiusa Analiza całej sekwencji kodujacej genu SPRED1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-309Zespół Lescha-Nyhana (LNS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu HPRT1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-310Zespół Li - Fraumeni (LFS)Analiza sekwencji eksonów 5-8 geny TP3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-311Zespół Li-Fraumeni (LFS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TP53.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-312Zespół Loeysa-Dietza (LDS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TGFBR1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-313Zespół Loeysa-Dietza (LDS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TGFBR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-314Zespół łokciowo-sutkowy (UMS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TBX3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-315Zespół Marfana (MFS)Analiza całej sewencji kodujacej genu FBN1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-316Zespół Marfana (MFS)Analiza sekwencji kodującej eksonów 28 i 29 genu FBN1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-317Zespół Marfana (MFS)Analiza sekwencji kodującej eksonów 24, 25, 26, 27 i 30 genu FBN1. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-318Zespół McCune-Albright (MAS)Analza mutacji: p.Arg201His, p.Arg201Cys, p.Gln227Leu oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 7-9 genu GNAS1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-319Zespół mnogich kościozrostów, symfalangizmAnaliza całej sekwencji kodujacej genu GDF5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-320Zespół mnogich kościozrostów, symfalangizmAnaliza całej sekwencji kodujacej genu NOG.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-321Zespół Moya-moya (MMS)Analiza mutacji c.14429G>A (p.Arg4810Lys) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 60 genu RNF213.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-322Zespół mózgowo-płucno-tarczycowy (BLTS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu NKX2-1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-323Zespół Muenke Analiza mutacji c.749C>G (p.Pro250Arg) oraz innych mutacji patogennych występujących w eksonie 7 genu FGFR3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-324Zespół niewrażliwości na androgeny (AIS), zespół MorrisaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu AR. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-325Zespół Nijmegen (NBS)Analiza mutacji c.657_661del (p.Lys219fs) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 6 genu NBN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-326Zespół Noonan Analiza sekwencji kodującej eksonów 3, 8, 9 i 13 genu PTPN11. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-327Zespół oczno-zębowo-palcowy (ODDD), Zespół Meyera i Schwickeratha, Analiza całej sekwencji kodujacej genu GJA1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-328Zespół Okihiro, Zespół anomalii Duana i kości piszczelowej (DRRS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu SALL4 .ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-329Zespół paznokciowo-rzepkowy (NPS)Analiza całej sekwencji kodującej genu LMX1B.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-330Zespół Peutz-Jeghersa (PJS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu STK11.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-331zespół Pfeiferra Analiza mutacji c.755C>G (p.Pro252Arg) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 7 genu FGFR1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-332zespół Pfeiferra Analiza sekwencji kodującej eksonów 7 i 8 genu FGFR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-333Zespół pheochromocytoma - paraganglioma (PPGL)Analiza całej sekwencji kodującej genu SDHB.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-334Zespół pheochromocytoma - paraganglioma (PPGL)Analiza całej sekwencji kodującej genu SDHC.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-335Zespół pheochromocytoma - paraganglioma (PPGL)Analiza całej sekwencji kodującej genu SDHD.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-336Zespół przewlekłego zmęczenia, związany z niedoborem globuliny wiążącej kortykosteroidy CBG (CFS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu SERPINA6.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-337Zespół Retta (RTT)Analiza sekwencji kodującej eksonów 4, 5, 8, 11 i 17 genu CDKL5. ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-338Zespół Retta (RTT)Analiza całej sekwencji kodującej genu FOXG1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-339Zespół Retta (RTT)Analiza całej sekwencji kodującej genu MECP2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-340Zespół Robinowa Analiza całej sekwencji kodujacej genu ROR2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-341Zespół Saethre-Chotzena (SCS)Analiza mutacji c.749C>G (p.Pro250Arg) oraz innych wariantów patogennych występujących w eksonie 7 genu FGFR3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-342Zespół Saethre-Chotzena (SCS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TWIST1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-343Zespół Smith-Lemli-Opitz (SLOS)Analiza mutacji: c.453G>A (p.Trp151*), c.470T>C (p.Leu157Pro), c.976G>T (p.Val326Leu), c.1054C>T (p.Arg352Trp), c.964-1G>C (IVS8-1G>C), c.1337G>A (p.Arg446Gln) oraz innych wariantów występujących w eksonach 4,6 i 9 genu DHCR7ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-344Zespół Touraine-Solente-Gole`a (TSGS), Pachydermoperiostosis (PDP)Analiza całej sekwencji kodujacej genu HPGD.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-345Zespół Townesa-BrocksaAnaliza mutacji c.826C>T (p.Arg276*) w genie SALL1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-346Zespół von Hippla-Lindaua (VHL), naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa (HLS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu VHL.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-347Zespół WaardenburgaAnaliza całej sekwencji kodujacej genu PAX3.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-348Zespół wydłużonego QT (SQTS)Analiza sekwencji kodującej eksonów 9-16 genu KCNQ1.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4785 ślina, ID4786 krewSeq-349Zespół złuszczania skóry (PSS)Analiza całej sewencji kodujacej genu CDSN.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-350Zespół Holt-Orama (HOS)Analiza całej sekwencji kodujacej genu TBX5.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4491 ślina, ID4782 krewSeq-351Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK), choroba BechterewaIdentyfikacja allelu HLA-B27ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera30 dni
ID 4780 ślina, ID4781 krewSeq-352Zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (RP)Analiza całej sekwencji kodujacej genu RPGR.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera90 dni
ID 4783 ślina, ID4784 krewSeq-353Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)Analiza mutacji c.1204T>C (p.Tyr402His)  w genie CFH oraz c.205G>T (p. Ala69Ser) w genie ARMS2.ślina/krewSekwencjonowanie metodą Sangera60 dni
Gdzie wpisać kod badania?
 Jeśli chcesz zlecić badanie, prosimy o wypełnienie “Skierowania na molekularne badania genetyczne”, zaznaczenie:

  • nr ID dla materiału krew lub ślina w sekcji “Sekwencjonowanie”
  • w miejscu “Inne” podanie kodu badania