Lista badań A-Z

IDNazwaZakres badaniaCzasMateriałTechnika
2949Borrelia burgdorferi - detekcja DNA21 dniKrewReal Time PCR
4037Chlamydia trachomatis - detekcja DNA 7 dniNasienieReal Time PCR
2940Chlamydia trachomatis - detekcja DNA7 dniWymazReal Time PCR
4187Detekcja 2 mutacji w genie CFTRdele2,3, delF50814 dniŚlinaPCR
4173Detekcja 2 mutacji w genie CFTRdele2,3, delF50814 dniKrewPCR
4188Detekcja 33 mutacji w genie CFTR2184delA, delF507, 2789+5G A, delF508, 1898+1G A, V520F, 621+1G T, S549N, 711+1GT, S549R,G85E, R553X, R347P, G551D, R347H, 3876delA,W1282X,1717-1GA, R334W, G542X, 1078delT, R560T, 3849+10kbCT,3120+1G A, R1162X, A455E, N1303K, R117H, 3659delC, 394delTT, 3905insT, 2183AA >G, dele2,3(21kb)14 dniŚlinaQF-PCR
4174Detekcja 33 mutacji w genie CFTR 2184delA, delF507, 2789+5G A, delF508, 1898+1G A, V520F, 621+1G T, S549N, 711+1GT, S549R,G85E, R553X, R347P, G551D, R347H, 3876delA,W1282X,1717-1GA, R334W, G542X, 1078delT, R560T, 3849+10kbCT,3120+1G A, R1162X, A455E, N1303K, R117H, 3659delC, 394delTT, 3905insT, 2183AA >G, dele2,3(21kb)14 dniKrewQF-PCR
4493Detekcja delecji w rejonie AZFAnalizowane loci w regionach AZF:
- AZFa: sY84, sY86, sY822, sY83, sY88, sY1065
- AZFb: sY127, sY134, sY105, sY1224, sY1192, sY 153
- AZFc: sY254, sY255, sY160, sY1191, sY1291
Analizowane loci kontrolne: SRY (sY14), ZFY/ZFX (sY238)
14 dniŚlinaPCR
4492Detekcja delecji w rejonie AZF Analizowane loci w regionach AZF:
- AZFa: sY84, sY86, sY822, sY83, sY88, sY1065
- AZFb: sY127, sY134, sY105, sY1224, sY1192, sY 153
- AZFc: sY254, sY255, sY160, sY1191, sY1291
Analizowane loci kontrolne: SRY (sY14), ZFY/ZFX (sY238)
14 dniKrewPCR
3939Detekcja DNA Mycoplasma genitalium14 dniWymazReal Time PCR
4043Detekcja DNA Mycoplasma hominis14 dniWymazReal Time PCR
4041Detekcja DNA Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)14 dniWymazReal Time PCR
3940Detekcja DNA Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum14 dniWymazReal Time PCR
4191Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik IIwykrycie mutacji G20210A w genie układu krzepnięcia krwi czynnika Iiprotrombiny14 dniŚlinaReal Time PCR
4177Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny - czynnik II wykrycie mutacji G20210A w genie układu krzepnięcia krwi czynnika Iiprotrombiny14 dniKrewReal Time PCR
4190Detekcja mutacji Leiden w genie Proakceleryny - czynnik Vobecności mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie czynnika V układu krzepnięcia krwi-proakceleryny14 dniŚlinaReal Time PCR
4176Detekcja mutacji Leiden w genie Proakceleryny - czynnik V obecności mutacji Leiden c.1601G>A (G1619A) w genie czynnika V układu krzepnięcia krwi-proakceleryny14 dniKrewReal Time PCR
4193Detekcja mutacji w genie BRCA1detekcja mutacji w obrębie genu BRCA1:
- c.5266dupC (5382insC)
- c.181T>G (C61G)
- c.68_69delAG (185delAG)
14 dniŚlinaPCR
4179Detekcja mutacji w genie BRCA1 detekcja mutacji w obrębie genu BRCA1:
- c.5266dupC (5382insC)
- c.181T>G (C61G)
- c.68_69delAG (185delAG)
14 dniKrewPCR
4195Detekcja mutacji w genie CHEK2wykrycie dwóch mutacji w genie CHEK2: c.470T>C (I157T) i c.444+1G>A (IVS2+1G>A)14 dniŚlinasekwencjonowanie
4181Detekcja mutacji w genie CHEK2 wykrycie dwóch mutacji w genie CHEK2: c.470T>C (I157T) i c.444+1G>A (IVS2+1G>A)14 dniKrewsekwencjonowanie
4196Detekcja mutacji w genie NOD2oznaczeniu mutacji c.3019_3020insC,c.3019dupC (3020insC) w genie NOD214 dniŚlinasekwencjonowanie
4182Detekcja mutacji w genie NOD2 oznaczeniu mutacji c.3019_3020insC,c.3019dupC (3020insC) w genie NOD214 dniKrewsekwencjonowanie
4194Detekcja polimorfizmu w genie ACEokreślenie wariantu polimorfizmu insercyjno/delecyjnego genu konwertazy angiontesyny14 dniŚlinaPCR
4180Detekcja polimorfizmu w genie ACEokreślenie wariantu polimorfizmu insercyjno/delecyjnego genu konwertazy angiontesyny14 dniKrewPCR
4192Detekcja polimorfizmu w genie MTHFRokreślenie wariantów polimorfizmów: c.6 665C>T (C677T) i
c.1286A>C (A1298C) genu reduktazy metylenotetrahydrofolianu
14 dniŚlinaPCR
4178Detekcja polimorfizmu w genie MTHFRokreślenie wariantów polimorfizmów: c.6 665C>T (C677T) i
c.1286A>C (A1298C) genu reduktazy metylenotetrahydrofolianu
14 dniKrewPCR
4686Diagnostyka aneuploidii chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X i Y do 14 dniKrewQF-PCR
4687Diagnostyka aneuploidii chromosomów 13, 15, 16, 18, 21, 22, X i Y do 14 dniŚlinaQF-PCR
4527Diagnostyka prenatalna aneuploidii chromosomów 13,15,16,18,21,22,X,Y7 dniPłyn owodniowyQF-PCR
4333Genotyp DQ2/Dq8 - profil celiakia12 dniKrewPCR
4965Kariotyp molekularny - badanie metodą aCGH 14 dniPłyn owodniowy, krewaCGH
4447Kariotyp z amniocytów 21 dniPłyn owodniowyhodowle kom.
4449Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej 21 dniKrewhodowle kom.
3938Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) - detekcja DNA 7 dniWymazReal Time PCR
4039Neisseria gonorrhoeae - detekcja DNA 7 dniNasienieReal Time PCR
4210Panel ANTYKONCEPCJA - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowychCzynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG)14 dniŚlinaPCR
4221Panel ANTYKONCEPCJA - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych Czynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG)14 dniKrewPCR
4209Panel GENETYCZNY - predyspozycje do chorób i nowotworówAZF (zgodnie z najnowszymi rekomendacjami EMQN), Factor II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), MTHFR (C677T, A1298C), ACE(detekcja polimorfizmu I/D),NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniŚlinaPCR
4220Panel GENETYCZNY - predyspozycje do chorób i nowotworów AZF (zgodnie z najnowszymi rekomendacjami EMQN), Factor II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), MTHFR (C677T, A1298C), ACE(detekcja polimorfizmu I/D),NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniKrewPCR
4211Panel HORMONY (HTZ) - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowychCzynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG)14 dniŚlinaPCR
4222Panel HORMONY (HTZ) - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych Czynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG)14 dniKrewPCR
4206Panel NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA - podłoże niepłodności męskiejAZF (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk wg EMQN), CFTR (dele2,3, delF508))14 dniŚlinaPCR
4217Panel NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA - podłoże niepłodności męskiej AZF (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi najlepszych praktyk wg EMQN), CFTR (dele2,3, delF508))14 dniKrewPCR
4207Panel NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA - podłoże niepłodności żeńskiej(Protrombina (20210G>A), Czynnik V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), MTHFR (C677T, A1298C))14 dniŚlinaPCR
4218Panel NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA - podłoże niepłodności żeńskiej (Protrombina (20210G>A), Czynnik V (G1619A), CFTR (dele2,3, delF508), MTHFR (C677T, A1298C))14 dniKrewPCR
4204Panel NOWOTWORY - predyspozycje do nowotworówBRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniŚlinaPCR
4215Panel NOWOTWORY - predyspozycje do nowotworówBRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniKrewPCR
4203Panel NOWOTWÓR PIERSI- predyspozycje do nowotworu piersiBRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniŚlinaPCR
4214Panel NOWOTWÓR PIERSI- predyspozycje do nowotworu piersi BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), NOD2 (3020insC), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniKrewPCR
4208Panel PORONIENIA SAMOISTNE - predyspozycje do poronień samoistnychProtrombina (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C)14 dniŚlinaPCR
4219Panel PORONIENIA SAMOISTNE - predyspozycje do poronień samoistnych Protrombina (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C)14 dniKrewPCR
4205Panel PROSTATA - predyspozycje do nowotworu prostatyBRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniŚlinaPCR
4216Panel PROSTATA - predyspozycje do nowotworu prostaty BRCA1 (5382insC, 300T>C (C61G), 185delAG), CHEK2 (IVS+1G>A, 470T>C(I157T)14 dniKrewPCR
4201Panel SERCE - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowychCzynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C)14 dniŚlinaPCR
4212Panel SERCE - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych Czynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C)14 dniKrewPCR
4202Panel SERCE I NADCISNIENIE - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych i nadcisnieniaCzynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), ACE (detekcja polimorfizmu I/D)14 dniŚlinaPCR
4213Panel SERCE I NADCISNIENIE - predyspozycje do chorób zakrzepowo-zatorowych i nadcisnienia Czynnik II (20210G>A), Czynnik V (G1619A), MTHFR (C677T, A1298C), ACE (detekcja polimorfizmu I/D)14 dniKrewPCR
4377PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 1 choroby genetycznej oraz dobór HLA14 dniBiopsja zarodkaNGS
4375PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla 2 chorób genetycznych14 dniBiopsja zarodkaNGS
4346PGD chorób jednogenowych (PGD ONE) dla jednej choroby, ta sama cena jeśli partnerzy mają dwie różne mutacje14 dniBiopsja zarodkaNGS
4736PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM) dla dwóch chorób genetycznych14 dniBiopsja zarodkaNGS
4735PGD chorób jednogenowych częste mutacje (PGD ONE FM) dla jednej choroby14 dniBiopsja zarodkaNGS
4962PGD chorób jednogenowych sprzężonych z chromosomem X lub Y (PGD X-linked) 14 dniBiopsja zarodkaQF-PCR
4368PGD STR - profilowanie STR w rejonie HLA - przed diagnostyką PGD14 dniBiopsja zarodkaNGS
4963PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS) 14 dniBiopsja zarodkaNGS
4964PGD translokacji chromosomowych - wzajemnych (PGD TRS) wraz z oznaczaniem nosicielstwa 14 dniBiopsja zarodkaNGS
4950PGS (PGDA) NGS 360°™ diagnostyka translokacji chromosomowych - Robertsonowskich MROŻONY CYKL14 dniBiopsja zarodkaNGS
4948PGS (PGDA) NGS 360°™ Aneuploidie wszystkich chromosomów MROŻONY CYKL14 dniBiopsja zarodkaNGS
4629Sekwencjonowanie genu BRCA1 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA1 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniKrewNGS
4630Sekwencjonowanie genu BRCA1 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA1 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniŚlinaNGS
4633Sekwencjonowanie genu BRCA1 i BRCA2 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA1 oraz BRCA2 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniKrewNGS
4634Sekwencjonowanie genu BRCA1 i BRCA2 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA1 oraz BRCA2 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniŚlinaNGS
4631Sekwencjonowanie genu BRCA2 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA2 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniKrewNGS
4632Sekwencjonowanie genu BRCA2 odczytanie sekwencji kodującej genu BRCA2 wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi8 tygodniŚlinaNGS
4627Sekwencjonowanie genu CFTR odczytanie całej sekwencji kodującej genu CFTR, wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi. W analizie uwzględniono analizę sekwencji poliT w intronie 8 genu CFTR - c.1210-12T(5_9) oraz c.1210_34TG[11_13].8 tygodniKrewNGS
4628Sekwencjonowanie genu CFTR odczytanie całej sekwencji kodującej genu CFTR, wraz z przylegającymi do eksonów sekwencjami intronowymi. W analizie uwzględniono analizę sekwencji poliT w intronie 8 genu CFTR - c.1210-12T(5_9) oraz c.1210_34TG[11_13].8 tygodniŚlinaNGS
4777Sekwencjonowanie metodą NGS - 1 genu 12 tygodniKrewNGS
4776Sekwencjonowanie metodą NGS - 1 genu 12 tygodniŚlinaNGS
4779Sekwencjonowanie metodą NGS - od 2 do 5 genów12 tygodniKrewNGS
4778Sekwencjonowanie metodą NGS - od 2 do 5 genów 12 tygodniŚlinaNGS
4781Sekwencjonowanie metodą Sangera - 1 gen 40 dniKrewSanger
4780Sekwencjonowanie metodą Sangera - 1 gen 40 dniŚlinaSanger
4782Sekwencjonowanie metodą Sangera - 1 mutacja/fragment30 dniKrewSanger
4491Sekwencjonowanie metodą Sangera - 1 mutacja/fragment30 dniŚlinaSanger
4784Sekwencjonowanie metodą Sangera - 2 lub 3 mutacje/fragmenty 30 dniKrewSanger
4783Sekwencjonowanie metodą Sangera - 2 lub 3 mutacje/fragmenty 30 dniŚlinaSanger
4786Sekwencjonowanie metodą Sangera - 4 lub 5 mutacji/fragmentów 30 dniKrewSanger
4785Sekwencjonowanie metodą Sangera - 4 lub 5 mutacji/fragmentów 30 dniŚlinaSanger
5104NACE®- Nieinwazyjny Test Prenatalny (13,18,21,XY)Test wykonywany z krwi pacjentki w ciąży, zawierającej wolne płodowe DNA, pozwalającym na określenie ryzyka wystąpienia trisomii chromosomów 13, 18, 21 oraz aberracji liczbowych chromosomów płci.14 dniKrewbiologia
molekularna
5105NACE® Extended 24 - wszystkie chromosomy i mikrodelecjeTest wykonywany z krwi pacjentki w ciąży, zawierającej wolne płodowe DNA, pozwalającym na określenie ryzyka wystąpienia trisomii wszystkich chromosomów, aberracji liczbowych chromosomów płci oraz zespołu mikrodelecji:
-zespół Di George’a (delecja 22q11.2)
-zespół Angelmana
-zespół Pradera-Williego (delecja 15q11.2)
-zespół Wolfa-Hirschhorna (delecja 4p16.3)
-zespół Cri du chat (delecja 5p15.2)
-delecja 1p36
21 dniKrewbiologia
molekularna
4507Tkanka z poronienia- bloczek parafinowy- oznaczenie płci Materiał do badania - fragmenty tkanek pochodzących z materiału po poronieniu, zatopione w bloczku parafinowym. W badaniu ocenia się płeć obumerłego płod (2 miesjca AMELY i SRY na chromosomie X i Y)14 dniFFPEPCR
4506Tkanka z poronienia- materiał nieutrwalony- oznaczenie płci Fragmenty tkanek pochodzących z materiału po poronieniu pobranego przez lekarza. W badaniu ocenia się płeć obumerłego płod (2 miesjca AMELY i SRY na chromosomie X i Y)14 dniFFPEPCR
4505Tkanka z poronienia-bloczek parafinowy -wszystkie chromosomy Fragmenty tkanek pochodzących z materiału po poronieniu pobranego przez lekarza. W badaniu ocenia się jakie aberracje chromosomowe występowały u płodu, co pozwala określić przyczyny jego obumarcia. Badanie z tkanek poronionego
płodu wykonywane jest tylko na zlecenie lekarza.
14 dniFFPENGS
4503Tkanka z poronienia-bloczek parafinowy-wybrane chromosomy 13,15,16,18,21,22,X i Y14 dniFFPEQF-PCR
4504Tkanka z poronienia-materiał nieutrwalony-wszystkie chromosomy 14 dniFFPENGS
4502Tkanka z poronienia-materiał nieutrwalony-wybrane chromosomy 13,15,16,18,21,22,X i Y14 dniFFPEQF-PCR
4038Treponema pallidum - detekcja DNAObecności DNA bakterii Treponemapallidum w badanym materiale. Czułość metody: od 2000 kopii/ml materiału źródłowego.7 dniNasienieReal Time PCR
4042Treponema pallidum (kiła) - detekcja DNA 7 dniWymazReal Time PCR
3833Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test HPV-DNA przed szczepieniem Cervarix (HPV-DNA-Cervarix)wykrycie dwóch najbardziej onkogennych typów wirusa HPV 16 i 18 u pacjentów przed zastosowaniem szczepionki dwuwalentnej (Cervarix).
Wykrywane i oznaczane typy wirusa brodawczaka:
- typy wysokiego ryzyka onkologicznego: 16, 18
9 dniWymazReal Time PCR
3832Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - test HPV-DNA przed szczepieniem Silgard (HPV-DNA-Silgard)wykrycie najbardziej onkogennych typów wirusa HPV 16 i 18 oraz najczęściej występujących typów niskoonkogennych wirusa HPV
6,11 przed zastosowaniem szczepionki Silgard.
Wykrywane i oznaczane typy wirusa brodawczaka:
- typy niskiego ryzyka onkologicznego: 6, 11
- typy wysokiego ryzyka onkologicznego: 16, 18
9 dniWymazReal Time PCR
3834Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - wykrywanie 37 typów wirusa, bez genotypowania (HPV-37)wykrycie 37 typów wirusa brodawczaka
ludzkiego (HPV).
Wykrywane typy wirusa brodawczaka:
6,11,13,16,18,30,31,32,33,34,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62,64,66,68,69,70,71,72,73,74.
9 dniWymazReal Time PCR
3835Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) - wykrywanie 37 typów wirusa, genotypowanie 19 typów wirusa (HPV-37+19)wykrycie 37 typów wirusa brodawczaka
ludzkiego oraz genotypowanie19 typów
Wykrywane i oznaczane typy wirusa brodawczaka:
- typy niskiego ryzyka onkologicznego: 6, 11, 42, 43, 44
- typy wysokiego ryzyka onkologicznego: 16, 18, 31, 33, 35,
39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
Wykrywane lecz nieoznaczane typy wirusa brodawczaka:
- inny typ wirusa: 13, 30, 32, 34, 40, 53, 54, 55, 57, 61, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 74
9 dniWymazReal Time PCR
3864Wirus cytomegalii (CMV) - detekcja DNA wykrycie obecności DNA wirusa ludzkiego wirusa CMV w płynie owodniowym.
Czułość metody: od 2000 kopii/ml materiału źródłowego
7 dniKrewReal Time PCR
3865Wirus cytomegalii (CMV) - detekcja DNAwykrycie obecności DNA wirusa ludzkiego wirusa CMV w płynie owodniowym.
Czułość metody: od 2000 kopii/ml materiału źródłowego
14 dniPłyn owodniowyReal Time PCR
4044Wirus HIV-1 - detekcja RNAwykrycie w badanym materiale obecności RNA
ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV-2 podtypów A i B.
7 dniKrewReal Time PCR
4045Wirus HIV-2 - detekcja RNAwykrycie w badanym materiale obecności RNA
ludzkiego wirusa niedoboru odporności HIV-2 podtypów A i B.
7 dniKrewReal Time PCR
4790Wirus nabytego niedoboru odporności typu 1 (HIV1)-detekcja RNA-preparat nasienia po oczyszczeniu "swim-up"25 dniNasienieReal Time PCR
3937Wirus różyczki (Rubella) - detekcja RNAobecności RNA wirusa różyczki (Rubella) w badanym materiale
przy zastosowaniu techniki Real-Time PCR
14 dniKrewReal Time PCR
3299Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - genotypowanie14 dniKrewReal Time PCR
2995Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - ilościowowykrycie DNA wirusa HBV w osoczu krwi.Czułość metody: od 2000 kopii/ml materiału źródłowego22 dniKrewReal Time PCR
2994Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) - jakościowo7 dniKrewReal Time PCR
1858Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - genotypowanie16 dniKrewPCR
1859Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) - jakościowo7 dniKrewReal Time PCR