Jedyne w Polsce certyfikowane badania genetyczne zarodków

Jedyne w Polsce certyfikowane badania genetyczne zarodków

Diagnostyka preimplantacyjna PGS umożliwia skuteczne ograniczenie występowania wad genetycznych u dzieci. Badanie realizowane jest w ramach procedury in vitro i pozwala na wykrycie nieprawidłowości chromosomowych zarodka jeszcze zanim kobieta zajdzie w ciążę. Najnowocześniejszą, uznawaną obecnie za wzorcową metodą wykorzystywaną w diagnostyce jest sekwencjonowanie następnej generacji – NGS. Laboratorium Genetyczne INVICTA jako jedyne w Polsce i jedno z 10 na świecie uzyskało certyfikat potwierdzający wiarygodność i wysoką jakość badań genetycznych zarodków PGS-NGS.

W 2015 roku dwie prestiżowe organizacje – UK NEQAS (United Kingdom National External Quality Assessment Service) oraz CEQAS (Cytogenetic External Quality Assessment Service) po raz pierwszy zorganizowały międzynarodową kontrolę zewnątrzlaboratoryjną dla ośrodków wykonujących badania preimplantacyjne PGS. W ocenie jakości udział wzięły łącznie 53 laboratoria z całego świata, przeprowadzające diagnostykę genetyczną z wykorzystaniem metody mikromacierzy (np. CGH – łącznie 43 laboratoria) lub sekwencjonowania następnej generacji (NGS – łącznie 10 laboratoriów). Laboratorium Genetyczne INVICTA jako jedyne w tym gronie zastosowało najbardziej zaawansowaną z technologii NGS, opartą na technologii półprzewodników.

Kontrola polegała na ocenie poprawności wydawanych wyników badań preimplantacyjnych – w zakresie prawidłowego wykrywania zmian liczbowych wszystkich chromosomów oraz interpretacji danych. Dotyczyła analiz wykonywanych z dwóch typów materiału pobieranego z zarodka: pojedynczej komórki – blastomeru oraz kilku komórek trofoektodermy.– mówi dr Sebastian Pukszta z Laboratorium Genetycznego INVICTA. Każdy uczestnik sprawdzianu otrzymał do przebadania próbki dla trzech zarodków. Uzyskane wyniki każde z laboratoriów odesłało do organizatorów kontroli wraz z komentarzem. Poprawne wyniki zostały ujawnione jednocześnie z oceną poszczególnych laboratoriów. Jeden embrion był prawidłowy, u dwóch pozostałych stwierdzono poważne wady genetyczne – aneuploidie chromosomowe.

Kontrola wykazała, że jedynie w przypadku ośrodków wykorzystujących technologię sekwencjonowania następnej generacji nie wystąpiły błędy. Niektóre laboratoria stosujące technologię mikromacierzy wydały wyniki nieprawidłowe – nietrafnie wskazujące na brak lub obecność wady lub niewłaściwie opisujące jej rodzaj. Wszystkie przesłane analizy z użyciem sekwencjonowania DNA następnej generacji (NGS) były poprawne.

Laboratorium Genetyczne INVICTA uzyskało najwyższy możliwy wynik w zakresie poprawności genotypowania oraz interpretacji wyniku, co jest potwierdzeniem niezawodności i wysokiego poziomu badań preimplantacyjnych NGS. – podkreśla dr Pukszta. Kliniki i Laboratoria Medyczne INVICTA, jako jedyny polski ośrodek, od ponad 9 lat samodzielnie realizują genetyczne badania zarodków. Dzięki zaangażowaniu zespołu naukowego, w 2013 roku jako prekursor na świecie wprowadziły do praktyki klinicznej innowacyjne badanie PGS NGS 360TM. Wykorzystuje ono sekwencjonowanie DNA następnej generacji w technologii półprzewodników – tzw. postświetlnej, czyli już bez zastosowania reakcji barwnych wykorzystywanych w technologii mikromacierzy oraz pozostałych technologiach NGS.

Diagnostyka preimplantacyjna NGS pozwala ograniczyć ryzyko występowania poważnych wad chromosomowych. Znajduje także zastosowanie w przypadku detekcji chorób jednogenowych i zaburzeń związanych z występowaniem translokacji u dzieci. Jej przeprowadzenie jest szczególnie wskazane w przypadku osób z pozytywnym wywiadem genetycznym (występowanie chorób genetycznych w rodzinie, stwierdzenie mutacji genetycznych u pacjentów), par, które doświadczyły nawracających poronień lub u których potomstwa stwierdzono zaburzenia genetyczne, a także kobiet decydujących się na ciążę po 35 roku życia. Dzięki diagnostyce PGD znacznie wzrasta odsetek implantacji zarodków i narodzin zdrowych dzieci.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).