Genetyka „szyta na miarę” – nowe badania Open Frame Sequencing™

Genetyka „szyta na miarę” – nowe badania Open Frame Sequencing™

Z myślą o potrzebach lekarzy i pacjentów, Laboratorium Genetyczne INVICTA rozwija nowe narzędzia diagnostyczne. W ostatnim czasie wdrożyło innowacyjną ofertę badań genetycznych – Open Frame Sequencing™. Propozycja ma pomóc specjalistom genetyki klinicznej w efektywnej diagnostyce osób z podejrzeniem chorób dziedzicznych lub obciążeniem genetycznym.
Open Frame Sequencing™ to uniwersalne rozwiązanie umożliwiające lekarzom genetykom zaplanowanie kompleksowej, ukierunkowanej na indywidualne potrzeby pacjenta, diagnostyki genetycznej. Jest ono dedykowane specjalistom, którzy w swojej codziennej pracy oczekują elastycznego podejścia, sprawnej współpracy i badań „szytych na miarę”.

Do poradni genetycznych trafiają pacjenci z podejrzeniem choroby lub rodzinnego obciążenia genetycznego. Odpowiednia diagnostyka pozwala na m.in.

  • potwierdzenie lub weryfikację wcześniejszej diagnozy
  • oszacowanie ryzyka wad i chorób u potomstwa pacjentów
  • poznanie przyczyn nieprawidłowych wyników badań z innego obszaru klinicznego
  • zaplanowanie optymalnej profilaktyki lub terapii

Zakres i rodzaj badania genetyk kliniczny dobiera w oparciu o wywiad, ocenę cech fenotypowych, dotychczasową historię leczenia. By skutecznie pomóc pacjentowi, lekarz powinien mieć możliwość zlecenia precyzyjnej, celowanej diagnostyki. Odpowiedzią na tą potrzebę jest oferta badań Open Frame Sequencing, oparta o najnowocześniejszą metodę sekwencjonowania następnej generacji (eng. Next Generation Sequencing – NGS). – podkreśla dr Sebastian Pukszta z Laboratorium genetycznego INVICTA. Podejście Open Frame Sequencing™ pozwala na identyfikację ponad 163.000 poznanych i opisanych mutacji, 15.189 znanych genów, a także 93% wszystkich eksonów w genomie ludzkim.

Decydujący się na diagnostykę Open Frame Sequencing lekarz samodzielnie określa zarówno rodzaj, jak i zakres badania. Dzięki temu optymalizujemy koszty dla pacjenta, bo cena określana jest wyłącznie o te analizy, których potrzebuje – zaznacza dr Pukszta. Laboratorium Genetyczne INVICTA zapewnia także pełną obsługę logistyczną oraz szybki dostęp do wyników przez Internet – dodaje.

Dostępność badania można każdorazowo sprawdzić na stronie www.invictagenetics.pl/geny – używając do tego celu specjalnej wyszukiwarki.

Laboratorium Genetyczne INVICTA funkcjonuje od 2001 roku i jest liderem w zakresie kompleksowych analiz DNA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, nowoczesnym technologiom oraz innowacyjnemu systemowi kontroli, ośrodek oferuje badania o wysokim poziomie czułości i pewności. Nacisk na zapewnienie jakości i wiarygodności wyników jest kluczowym standardem Laboratoriów INVICTA – potwierdzają to oceny uzyskiwane w międzynarodowych kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych w tym EMQN, UK NEQAS, a także certyfikaty m.in. Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).