Ekspert INVICTA o diagnostyce i leczeniu poronień w Kijowie

Ekspert INVICTA o diagnostyce i leczeniu poronień w Kijowie

Podczas spotkania specjalistów medycyny rozrodu w Kijowie, prof. Krzysztof Łukaszuk dzielił się wnioskami z praktyki klinicznej i opowiadał o wynikach prac badawczych prowadzonych w INVICTA. Jego wykład poświęcony roli badań genetycznych w diagnostyce poronień nawracających i przyczyn zaburzeń implantacji spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ekspertów zajmujących się niepłodnością z całej Europy Wschodniej.

Specjalistyczne badania genetyczne zyskują coraz większe znaczenie w diagnozowaniu zaburzeń płodności – w szczególności dotyczy to par, u których programy leczenia kończą się niepowodzeniem i kobiet nawykowo roniących ciążę. Laboratorium Genetyczne INVICTA od kilkunastu lat aktywnie rozwijają nowoczesne metody diagnostyczne użyteczne w tym kontekście, w tym z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji. Wnioski z przeprowadzonych projektów były osią wykładu pt. Preimplantation Genetic Diagnosis and Screening for Recurrent Pregnancy Losses. W swoim wystąpieniu prof. Łukaszuk zwrócił uwagę m.in. na:

  • Znaczenie diagnostyki genetycznej materiału z poronienia (POC – product of conception) dla ustalenia przyczyny nawracających utrat ciąż
  • Użyteczność włączenia badania AMH (antymullerian hormone) do diagnostyki postawowej pacjentek z nawracającymi poronieniami
  • Konieczność wykonywania badania kariotypu u przyszłych rodziców, jeśli podejrzewa się zaburzenia implentacji lub występowały utraty ciąż
  • Możliwość zwiększenia skuteczności leczenia RPL dzięki nowym rozwiązaniom w zakresie diagnosytyki preimplantacyjnej PGD – zwłaszcza u pacjentek z niskim poziomem AMH
  • Możliwość wykonania biopsji zarodków przed transferem i przebadania materiału w przypadku niepowodzenia terapii jako alterantywę dla PGD
  • Znaczenie pomiaru HCG w 11 dniu po owulacji jako precyzyjnego czynnika predykcyjnego dla przyszłych decyzji klinicznych.

Zobacz krótką fotorelację z konferencji:

INVICTA-Genetics
INVICTA-Genetics
Laboratorium Genetyczne INVICTA w 2005 roku, jako pierwsze w Polsce wprowadziło Diagnostykę Preimplantacyjną do procedury in vitro. Dziś możemy się pochwalić najważniejszymi sukcesami w tym zakresie - urodzonymi, zdrowymi dziećmi u par obciążonych wysokim ryzykiem wystąpienia poważnych chorób genetycznych (np. Mukowiscydoza, SMA, Zespół COX'a, Choroba Huntingtona i wielu innych). Stosujemy najnowsze metody, w tym jako pierwsi na świecie - sekwencjonowanie DNA następnej generacji (PGD NGS).