Panel badań genetycznych - Niepłodność Żeńska

Niepłodność Żeńska to badanie genetyczne dla kobiet, które planują zajść w ciążę. Zostało zaprojektowane z myślą o parach starających się o potomstwo. Test pozwala określić, które mutacje są obecne w DNA kobiety i w jaki sposób mogą one wpłynąć na przyszłą ciążę oraz zdrowie dziecka. Istnieją geny powiązane z płodnością człowieka. Wiedza na temat statusu genetycznego danej pary pozwala określić rokowania dla ciąży w wyniku starań naturalnych, odpowiednio zaplanować ewentualne leczenie, ograniczać ryzyko poronień i wesprzeć pacjentów w staraniach o zdrowe potomstwo.

Do kogo kierowany jest panel Niepłodność Żeńska?

 • kobiet starających się o ciążę, po roku regularnego współżycia bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych
 • kobiet planujących ciążę, które mogą być w grupie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych mogących prowadzić do poronień.
 • kobiet, które mają niepowodzenia ciążowe (tj. zatorowość płucna, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy, hipotrofia)
 • kobiet z podejrzeniem przedwczesnego wygasania czynności jajników POF1

Do kogo kierowany jest panel Niepłodność Żeńska?

 • kobiet starających się o ciążę, po roku regularnego współżycia bez stosowania jakichkolwiek środków antykoncepcyjnych
 • kobiet planujących ciążę, które mogą być w grupie ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo – zatorowych mogących prowadzić do poronień.
 • kobiet, które mają niepowodzenia ciążowe (tj. zatorowość płucna, nadciśnienie ciążowe, stan przedrzucawkowy, hipotrofia)
 • kobiet z podejrzeniem przedwczesnego wygasania czynności jajników POF1
GEN WYKRYWANA MUTACJA ZMIANA EFEKT POTWIERDZONEJ ZMIANY/MUTACJI
F5 (proakceleryna)

c.1601G>A (p.Arg534Gln)

Predyspozycje do zakrzepicy
(trombofilia wrodzona),
zwiększającej nawet kilkudziesięciu
krotnie ryzyko poronień samoistnych
mut. HR2 - c.3980A>G (p.His1327Arg)
mut. Y1702C - c.5189A>G (p.Tyr1730Cys)
F2 (protrombina) c.*97G>A (20210G>A)
   
CFTR   
c.1521_1523delCTT p.(Phe508del),
c.54-5940_273+10250del21080
p.(Ser18Argfs*16)
Choroby CFTR–zależne
(wzrost gęstości śluzu szyjki macicy)
Określenie nosicielstwa mukowiscydozy
ANXA5 haplotyp M2 Zespół anty­fosfolipidowy,
2-4 krotne większe ryzyko poro­nień nawracających,
nadciśnienie ciążowe,
hipotrofia wewnątrzmaciczna
FMR1 Badanie przesiewowe Przedwczesne wygasanie czynności jajników POF1
Ryzyko urodzenia dziecka z zespołem
łamliwego chromosomu X (FraX)

Panel badań genetycznych - Niepłodność Męska

Panel Niepłodność Męskato badanie genetyczne dla mężczyzn, którzy planują potomstwo. Test pozwala określić, czy przyczyny niepłodności męskiej mają podłoże genetyczne. W ramach panelu badamy również geny, których mutacje mają wpływ na poronienie płodu u partnerki.

Do kogo kierowane jest badanie Niepłodność Męska?

 • mężczyzn, mających stwierdzony jedno- lub obustronny brak nasieniowodów lub niedrożne nasieniowody
 • mężczyzn, których partnerki przeszły poronienia
 • mężczyzn, których partnerki planują przystąpić do in vitro

Jakie geny badamy w ramach panelu?

Mikrodelecje w regionach AZF (ang. azoospermia factor) niemożliwe do wykrycia metodami cytogenetycznymi. Zmiany te mogą odpowiadać za obniżone parametry nasienia. Mutacje w genie CFTR, które mogą być przyczyną obustronnego braku/niedrożności nasieniowodów. Dodatkowo badanie określa czy partner jest nosicielem niekorzystnego wariantu M2 genu aneksyny (ANXA5), który może zwiększać ryzyko poronienia płodu.

GEN WYKRYWANA ZMIANA/MUTACJA EFEKT POTWIERDZONEJ ZMIANY
AZF mikrodelecje rej. a, b, c. Obniżone parametry nasienia
(brak lub bardzo niska liczba plemników)
CFTR c.1521_1523delCTT p.(Phe508del),
c.54-5940_273+10250del21080
p.(Ser18Argfs*16)
Obustronna wrodzona obstrukcja najądrzy,
jednostronny lub obustronny brak
lub niedrożność przewodów nasiennych
ANXA5 haplotyp M2 Wariant M2 od ojca, zwiększa ryzyko poronienia płodu

Jakie korzyści daje wykonanie panelu pacjentom zmagającym się z problemem niepłodności?

 • możliwość zdiagnozowania problemu niepłodności męskiej lub wyeliminowania jej podłoża
 • wprowadzenie odpowiedniego leczenia lub dalszej pogłębionej diagnostyki
 • zastosowanie technik wspomaganego rozrodu
płodu.

Literatura

 • 1. Rey R., Lukas-Croisier C., Ladala C., Bedecarrás P. AMH/MIS: what we know already about the gene, the protein and its regulation. Molecular and Cellular Endocrinology 211 (2003), 21-31.
 • 2. Josso N., Clemente N., Gouédard L. Anti-Müllerian hormone and its receptor. Molecular and Cellular Endocrinology 179 (2001), 25-32.
 • 3. Bolcun-Filas E., Rinaldi V.D., White M.E., Schimenti J. Reversal of female infertility by CHk2 ablation reveals the oocyte DNA damage checkpoint pathway. Science. Jen. 31; 343 (6170): 533-536.
 • 4. Ronfani L., Bianchi M.E. Molecular mechanisms in male determination and germ cell differentiation. CMLS, Cell. Mol. Life Sci. 61 (2004) 1907-1925.
 • 5. Unhlenhaut N.H., Treier M. Foxl2 function in ovarian development. Mol. Genetics and Metabolism 88 (2006) 225-234.
 • 6. Simoni M., Casarini L. Genetics of FSH action: a 2014-and-beyond view. Eur. Jour. Of Endocr. (2014) 170, R91-R107.
 • 7. Casarini L., Pignatti E., Simoni M. Effects of polymorphisms in gonadotropin and gonadotropin receptor genes on reproductive function. Rev Endocr Metab Disord (2011) 12: 303-321.
 • 8. Bouligand J. et all. Isolated Familial Hypogonadotropic Hypogonadism and a GNRH1 Mutation. N. Engl. J. Med. 360; 26; 2742-2748.
 • 9. Lanfranco F., Gromoll J., von Eckardstein S., Herding E.M., Nieschlag E., Simoni M. Role of sequence variation of the GnRH receptor and G protein-coupled receptor 54 gene in male idiopathic hypogonadotropic hypogonadism. Eur. Jour. Of Endocr. (2005) 153, 845-852.
 • 10. Arnhold I.J., Lofrano-Porto A., Latronico A.C. Inactivating Mutation of Luteinizing Hormone ß- Subunit or Luteinizing Hormone Receptor Cause Oligo-Amenorrhea and Infertility in Women. Horm Res 2009; 71: 75-82.
 • 11. Mukherjee S., Ridgeway A., Lamb D.J. Dna mismatch repair and infertility. Curr Opin Urol. 2010 November; 20 (6): 525-532.
 • 12. Perry J.R.B et all. DNA mismatch repair gene MSH6 implicated in determining age at natural menopause. Hum. Mol. Gen. 2014, Vol.23, No. 9, 2490-2497.
 • 13. Warcoin M. et all. Fertility Defects Revealing Germline Biallelic Nonsense NBN Mutations. Hum Mutat 2009 (30), 424-430.
 • 14. Chassot A.A., Gregoire E.P., Magliano M., Lavery R., Chaboissier M.C. Genetics of Ovarian Differentiation: Rspo1, a Major Player. Sex Dev 2008; 2: 219-227.
 • 15. Huang B., Wang Sh., Ning Y., lamb A.N., Bartley J. Autosomal XX sex reversal caused by duplication of SOX9. American Jour. Od Med. Gen. 1999, 87: 349- 353.
 • 16. Heikkilä M., Peltoketo H., Vainio S. Wnts and the female reproductive system. Jour. Of Exp. Zoology 2001, 290: 616-623.
 • 17. Layman L.C. Human gene mutations causing infertility. J. Med. Genet. 2002; 39: 153-161.
 • 18. Matzuk M.M, Lamb D.J. The biology of infertility: research advances and clinical challenges. Nature Medicine, Nov. 2008, Vol. 14, No. 11, 1197-1213.