dr n. biol. Sebastian Pukszta

Międzynarodowa Kontrola Jakości w Genetycznej Diagnostyce Preimplantacyjnej.

Od 2013 roku stosowane jest w obszarze genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej nowe narządzie biologii molekularnej – Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS). Technologia ta jest wykorzystywana do określanianp: statusu […]

Więcej...

Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna PGD – fakty i mity

Postęp w naukach medycznych doprowadził do sytuacji, w której badania diagnostyczne sięgnęły początków rozwoju osobniczego człowieka. Ocena cech stała się możliwa nie tylko w odniesieniu do […]

Więcej...

Bezpieczniejsza diagnostyka laboratoryjna

Badania genetyczne w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym wymagają szczególnych procedur jakościowych. W kontekście bezpieczeństwa i wiarygodności wyników, bardzo istotny jest etap przygotowania materiału do analizy. Jednym z materiałów do badań genetycznych jest krew […]

Więcej...