Kariotyp z poronionego płodu

Wczesne utraty ciąży często są efektem nieprawidłowości genetycznych zarodka. Zaburzenia te mogą pochodzić z komórek rozrodczych rodziców lub są wynikiem mutacji powstających w czasie podziałów komórek […]

Więcej...

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi

  Test BRCA1 i BRCA2™ to genetyczne badanie przesiewowe wykonywane z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Jego celem jest wykrycie mutacji w sekwencji kodującej obu […]

Więcej...

Międzynarodowa Kontrola Jakości w Genetycznej Diagnostyce Preimplantacyjnej.

Od 2013 roku stosowane jest w obszarze genetycznej diagnostyki preimplantacyjnej nowe narządzie biologii molekularnej – Sekwencjonowanie Następnej Generacji (NGS). Technologia ta jest wykorzystywana do określanianp: statusu […]

Więcej...

PGD TRS™ Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku translokacji

Diagnostyka preimplantacyjna PGD TRS™ umożliwia przebadanie komórek pobranych z zarodków pod kątem występowania w nich nieprawidłowości będących wynikiem translokacji wzajemnych zrównoważonych u rodziców. Metoda badania dostosowywana […]

Więcej...

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Medycyny Rozrodu 7-8.10.2016

W dniach 7-8 października 2016r. Zespół Naukowy INVICTA weźmie aktywny udział w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka. […]

Więcej...

Technologia NGS – najlepsze rozwiązanie w diagnostyce preimplantacyjnej translokacji wzajemnych

PGD TRS dedykowane jest wszystkim pacjentom, u których zdiagnozowano translokację wzajemną, czyli wymianę materiału genetycznego między różnymi chromosomami. Tego rodzaju mutacje wykrywane są w badaniu kariotypu. […]

Więcej...

V Polski Kongres Genetyki

Dobiega końca Polski Kongres Genetyki, organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka. Wśród abstraktów, prezentowanych w trakcie sesji plakatowej, nie zabrakło pracy naszego Zespołu […]

Więcej...

Badanie PGD w kierunku translokacji wzajemnych – teraz z NGS

PGD TRS dedykowane jest pacjentom, u których występuje przemieszczenie fragmentów materiału genetycznego pomiędzy poszczególnymi chromosomami, czyli tzw. translokacje wzajemne. Tego rodzaju mutacje wykrywane są w badaniu […]

Więcej...

FertiGenes Test™ – Diagnostyka genetyczna niepłodności i nawracających poronień

Niepłodność Żeńska FertiGenes Test™ Niepłodność Żeńska to badanie genetyczne dla kobiet, które planują zajść w ciążę. Zostało zaprojektowane z myślą o parach starających się o potomstwo. […]

Więcej...

Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna PGD – fakty i mity

Postęp w naukach medycznych doprowadził do sytuacji, w której badania diagnostyczne sięgnęły początków rozwoju osobniczego człowieka. Ocena cech stała się możliwa nie tylko w odniesieniu do […]

Więcej...

PGD ONE FM™

PGD ONE FM™ to badanie pozwalające na wykrycie najczęściej występujących wad genetycznych (mutacji) dziedziczonych przez potomstwo od rodziców. Analizie poddawany jest materiał DNA zarodków jeszcze przed […]

Więcej...

Choroby sprzężone z płcią

Dla części chorób uwarunkowanych genetycznie stwierdzono dziedziczenie sprzężone z chromosomem płciowym. Potocznie nazywane są one chorobami sprzężonymi z płcią. Na chromosomie X zidentyfikowanych zostało ok. 800 […]

Więcej...

Polski lider badań genetycznych w medycynie rozrodu na targach ESHRE w Helsinkach

32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) za nami! Podczas trwającego od 3 do 6 lipca wydarzenia, eksperci z całego świata spotkali się w […]

Więcej...

Sekwencjonowanie następnej generacji z nową jakością

Najnowsze technologie wykorzystywane w analizie materiału genetycznego człowieka dają niemal nieograniczone możliwości diagnostyczne. Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) pozwala na pozyskanie ogromnej ilości danych, które później efektywnie […]

Więcej...