Genetyczne badania zarodków INVICTA z międzynarodowym certyfikatem jakości

Mutacje w chromosomach tj. translokacje czy insercje – choć u danej osoby najczęściej nie powodują problemów zdrowotnych – mogą znacznie zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych wad u […]

Więcej...

Diagnostyka Preimplantacyjna PGS w leczeniu niepłodności

Diagnostyka Preimplantacyjna PGS pozwala na wyeliminowanie ryzyka wystąpienia wad genetycznych u dziecka, zanim jeszcze kobieta zajdzie w ciążę. Badając komórki zarodka, lekarze są w stanie określić, […]

Więcej...

Nieinwazyjny test prenatalny – przebieg procesu diagnostycznego

Nieinwazyjny test prenatalny umożliwia wykrycie najczęściej występujących aberracji chromosomowych u płodu: trisomii chromosomów 13, 18 i 21 oraz aberracji liczbowych chromosomów płciowych. Dodatkową opcją jest możliwość […]

Więcej...

NACE® – nieinwazyjny test prenatalny (NIPT- non-invase prenatalna testing)

NACE® jest nieinwazyjnym testem prenatalnym (NIPT), badającym ryzyko najczęściej występujących u płodu aberracji chromosomowych. Umożliwia wykrycie we wczesnym etapie ciąży obecność  trisomii, odpowiedzialnych za wystąpienie zespołów […]

Więcej...

Kariotyp z poronionego płodu

Wczesne utraty ciąży często są efektem nieprawidłowości genetycznych zarodka. Zaburzenia te mogą pochodzić z komórek rozrodczych rodziców lub są wynikiem mutacji powstających w czasie podziałów komórek […]

Więcej...

Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka piersi

  Test BRCA1 i BRCA2™ to genetyczne badanie przesiewowe wykonywane z wykorzystaniem techniki sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Jego celem jest wykrycie mutacji w sekwencji kodującej obu […]

Więcej...

PGD TRS™ Diagnostyka preimplantacyjna w kierunku translokacji

Diagnostyka preimplantacyjna PGD TRS™ umożliwia przebadanie komórek pobranych z zarodków pod kątem występowania w nich nieprawidłowości będących wynikiem translokacji wzajemnych zrównoważonych u rodziców. Metoda badania dostosowywana […]

Więcej...

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Medycyny Rozrodu 7-8.10.2016

W dniach 7-8 października 2016r. Zespół Naukowy INVICTA weźmie aktywny udział w Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz Ośrodka Studiów nad Płodnością Człowieka. […]

Więcej...

V Polski Kongres Genetyki

Dobiega końca Polski Kongres Genetyki, organizowany przez Polskie Towarzystwo Genetyczne oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka. Wśród abstraktów, prezentowanych w trakcie sesji plakatowej, nie zabrakło pracy naszego Zespołu […]

Więcej...

Badanie PGD w kierunku translokacji wzajemnych – teraz z NGS

PGD TRS dedykowane jest pacjentom, u których występuje przemieszczenie fragmentów materiału genetycznego pomiędzy poszczególnymi chromosomami, czyli tzw. translokacje wzajemne. Tego rodzaju mutacje wykrywane są w badaniu […]

Więcej...

FertiGenes Test™ – Diagnostyka genetyczna niepłodności i nawracających poronień

Niepłodność Żeńska FertiGenes Test™ Niepłodność Żeńska to badanie genetyczne dla kobiet, które planują zajść w ciążę. Zostało zaprojektowane z myślą o parach starających się o potomstwo. […]

Więcej...

PGD ONE FM™

PGD ONE FM™ to badanie pozwalające na wykrycie najczęściej występujących wad genetycznych (mutacji) dziedziczonych przez potomstwo od rodziców. Analizie poddawany jest materiał DNA zarodków jeszcze przed […]

Więcej...

Choroby sprzężone z płcią

Dla części chorób uwarunkowanych genetycznie stwierdzono dziedziczenie sprzężone z chromosomem płciowym. Potocznie nazywane są one chorobami sprzężonymi z płcią. Na chromosomie X zidentyfikowanych zostało ok. 800 […]

Więcej...

Polski lider badań genetycznych w medycynie rozrodu na targach ESHRE w Helsinkach

32 Kongres Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) za nami! Podczas trwającego od 3 do 6 lipca wydarzenia, eksperci z całego świata spotkali się w […]

Więcej...